« 1Krl 21:16 1 Księga Królewska 21:17 1Krl 21:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPW tę dobę przemowił Pan ku Elijaszowi tezbicskiemu rzekąc:
2.WUJEK.1923Stała się tedy mowa Pańska do Eliasza Thesbitczyka, mówiąc:
3.GDAŃSKA.1881Tedy się stało słowo Pańskie do Elijasza Tasbity, mówiąc:
4.GDAŃSKA.2017Wtedy słowo PANA doszło do Eliasza Tiszbity:
5.CYLKOWDoszło tedy słowo Wiekuistego Eljasza Tysbitę, głosząc:
6.KRUSZYŃSKIPodówczas stało się słowo Boże do Eljasza, Tiszbijczyka, w tej formie:
7.TYSIĄCL.WYD5Wtedy Pan skierował słowo do Eliasza z Tiszbe:
8.BRYTYJKAWtedy doszło Eliasza Tiszbity słowo Pana tej treści:
9.POZNAŃSKA[Tymczasem] Jahwe przemówił do Eliasza Tiszbity tymi słowami:
10.WARSZ.PRASKAI wtedy to właśnie Jahwe tak przemówił do Eliasza z Tiszbe:
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wtedy Eliasza, Tysbitę, doszło słowo WIEKUISTEGO, głosząc:
12.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy PAN skierował do Eliasza Tiszbity Słowo tej treści: