« 1Krl 21:19 1 Księga Królewska 21:20 1Krl 21:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPI rzekł Achab ku Helijaszowi: „Azaliś nalazł na mnie sobie nieprzyjaciela?” On rzekł: „Nalazł, przeto iżeś się oddał na to, aby czynił złość przed obliczym bożym.
2.WUJEK.1923I rzekł Achab do Eliasza: Azażeś mię nalazł nieprzyjacielem sobie? Który rzekł: Nalazłem, przeto żeś zaprzedany jest, abyś złe czynił przed oczyma Pańskiemi.
3.GDAŃSKA.1881I rzekł Achab do Elijasza: A jużeś mię znalazł nieprzyjacielu mój? A on odpowiedział: Znalazłem; albowiemeś się zaprzedał, abyś czynił złość przed oczyma Pańskiemi.
4.GDAŃSKA.2017Achab powiedział do Eliasza: Już mnie znalazłeś, mój wrogu? Odpowiedział: Znalazłem, gdyż zaprzedałeś się, aby czynić zło na oczach PANA.
5.CYLKOWI odpowiedział Ahab Eljaszowi: Czyżeś znalazł mnie, wrogu mój? I rzekł: Tak, znalazłem! boś się zaprzedał, by czynić co niegodziwe w oczach Wiekuistego.
6.KRUSZYŃSKIRzekł Achab do Eljasza: "Znalazłeś mnie wrogu mój!" Odpowiedział: "Znalazłem, jesteś bowiem sprzedany, aby postępować niegodziwie w oczach Bożych.
7.TYSIĄCL.WYD5Achab odpowiedział na to Eliaszowi: Już znalazłeś mnie, mój wrogu. Wówczas [Eliasz] rzekł: Znalazłem, bo zaprzedałeś się, żeby czynić to, co jest złe w oczach Pana.
8.BRYTYJKAA Achab odpowiedział Eliaszowi: Już mnie znalazłeś, wrogu mój? A on odpowiedział: Tak, znalazłem, gdyż całkowicie się zaprzedałeś, aby czynić to, co złe w oczach Pana.
9.POZNAŃSKAAchab odezwał się do Eliasza: - Jednak mię znalazłeś, mój wrogu! Odpowiedział: - Znalazłem, gdyż się zaprzedałeś, aby czynić to, co jest złe w oczach Jahwe.
10.WARSZ.PRASKARzekł na to Achab do Eliasza: Tak więc znów odnalazłeś mnie, mój wrogu? A on odpowiedział: Znalazłem cię, bo się zaprzedałeś, żeby czynić to, co złe w oczach Jahwe.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś Ahab powiedział Eliaszowi: Już mnie znalazłeś, mój wrogu? Więc rzekł: Tak, znalazłem. Bowiem się zaprzedałeś, by czynić to, co jest niegodziwe w oczach WIEKUISTEGO.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITA Achab odpowiedział Eliaszowi: Widzę, że już mnie znalazłeś, mój wrogu? Znalazłem - potwierdził Eliasz - ponieważ zaprzedałeś się czynieniu tego, co złe w oczach PANA.