« 1Krl 21:25 1 Księga Królewska 21:26 1Krl 21:27 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPA tak ganiebny uczynił się, iże naśladował modł, jeż byli uczynili Amorei, jeż skaził Pan od twarzy synow israhelskich.
2.WUJEK.1923I stał się obrzydłym tak dalece, że chodził za bałwany, których byli naczynili Amorrejczykowie, które wyniszczył Pan przed obliczem synów Izrael.
3.GDAŃSKA.1881Albowiem się dopuścił rzeczy bardzo obrzydłych, chodząc za bałwanami według wszystkiego, jako czynili Amorejczycy, których wygnał Pan przed obliczem synów Izraelskich.
4.GDAŃSKA.2017Postępował bardzo obrzydliwie, chodząc za bożkami całkowicie tak samo, jak czynili Amoryci, których PAN wygnał przed synami Izraela.
5.CYLKOWTak że uczynił się ohydnym bardzo, postępując za bożyszczami, zupełnie jak postępowali Amorejczycy, których wypędził był Wiekuisty przed synami Izraela.
6.KRUSZYŃSKII najobrzydliwiej postępował, aby chodzić za bałwanami według tego wszystkiego, jak czynili Amorejczycy, których wypędził Bóg przed synami Izraelowymi.
7.TYSIĄCL.WYD5Bardzo haniebnie postępował, służąc bożkom; zupełnie tak, jak to czynili Amoryci, których Pan wydziedziczył na rzecz Izraelitów.
8.BRYTYJKAPostępował nader ohydnie, chodząc za bałwanami, podobnie jak to czynili Amorejczycy, których Pan wypędził przed synami izraelskimi.
9.POZNAŃSKABardzo obrzydliwie postąpił, służąc bożkom zupełnie tak, jak to czynili Amorejczycy, których Jahwe wypędził przed synami Izraela.
10.WARSZ.PRASKAPostępował wiec Achab w sposób najbardziej odrażający, służąc różnym bożkom, tak jak to czynili Aramejczycy, których Jahwe usunął z miejsc przeznaczonych dla synów Izraela.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Tak uczynił się bardzo ohydnym, chodząc za bożyszczami, zupełnie jak chodzili Amorejczycy, których WIEKUISTY wypędził przed synami Israela.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITAchab zohydził się strasznie! Kroczył za plugawymi bóstwami dokładnie tak, jak Amoryci, których PAN wypędził przed Izraelitami.