« 2Tes 3:10 2 List do Tesaloniczan 3:11 2Tes 3:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo słyszeliśmy niektóre chodzące u was nieporządnie, nic nie działające, a lada co działające.
2.WUJEK.1923Bo słyszeliśmy, iż niektórzy niespokojnie chodzą między wami, nic nie robiąc, ale dwornie się sprawując.
3.RAKOW.NTBo słyszymy iż niektórzy postępują między wami nierządnie, nic nie robiąc, ale lada czym się zabawiając.
4.GDAŃSKA.1881Bo słyszymy, iż niektórzy między wami nieporządnie chodzą, nic nie robiąc, ale się niepotrzebnemi rzeczami bawiąc.
5.GDAŃSKA.2017Bo słyszymy, że niektórzy wśród was postępują nieporządnie, wcale nie pracują, lecz zajmują się niepotrzebnymi rzeczami.
6.JACZEWSKItymczasem słyszeliśmy, że między wami są tacy, którzy śród was zasiewają niepokój, niczem się nie zajmują, a tylko zbierają nowinki.
7.SYMONSłyszeliśmy bowiem, iż niektórzy między wami w próżniactwie żyją: nic nie robiąc, a sprawami cudzemi się bawiąc.
8.MARIAWICIAlbowiem słyszeliśmy, że między wami są niektórzy, co niespokojnie żyją, nic nie robiąc, jedno co jest niepożyteczne czyniąc.
9.DĄBR.WUL.1973Słyszeliśmy bowiem, że niektórzy między wami sieją niepokoje nic nie robiąc i czas na błahostkach marnując.
10.DĄBR.GR.1961Tymczasem dowiedzieliśmy się, że są wśród was ludzie próżniacy, którzy nic nie robią i trawią czas na błahostkach.
11.TYSIĄCL.WYD5Słyszymy bowiem, że niektórzy wśród was postępują wbrew porządkowi: wcale nie pracują, lecz zajmują się rzeczami niepotrzebnymi.
12.BRYTYJKAAlbowiem dochodzą nas słuchy, że niektórzy pomiędzy wami postępują nieporządnie: nic nie robią, a zajmują się tylko niepotrzebnymi rzeczami.
13.POZNAŃSKASłyszymy, że niektórzy z was oddają się próżniactwu, zamiast pracować tracą czas na błahostki.
14.WARSZ.PRASKATymczasem słyszymy, że niektórzy spośród was nie liczą się wcale z ustalonym porządkiem: nie pracują w ogóle, lecz zajmują się ciągle niepotrzebnymi sprawami.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Słyszeliśmy, że niektórzy wśród was postępują nieporządnie, nic nie zapracowując, a będąc wścibskimi.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITA teraz słyszymy, że niektórzy z was żyją nieporządnie. Zamiast poświęcać się pracy, zajmują się tym, czym nie trzeba.
17.TOR.PRZ.Słyszymy bowiem, że niektórzy spośród was postępują nieporządnie, nie pracują, ale trudzą się bezużytecznymi sprawami .