« 2Tes 3:11 2 List do Tesaloniczan 3:12 2Tes 3:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Takowym przeto opowiedamy, i napominamy, przez pana naszego Jesusa Christa, aby z pokojem robiąc, swój chleb jedli.
2.WUJEK.1923A tym, którzy takowi są, opowiadamy i prosimy przez Pana Jezusa Chrystusa, aby z milczeniem robiąc, swój chleb jedli.
3.RAKOW.NTLecz takowym opowiedamy, i napominamy przez Pana naszego Jezusa Christusa, aby z uspokojeniem robiąc swój chleb jedli;
4.GDAŃSKA.1881Przetoż takowym rozkazujemy i napominamy ich przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, aby w pokoju robiąc, swój własny chleb jedli.
5.GDAŃSKA.2017Dlatego nakazujemy im i napominamy przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, aby spokojnie pracując, własny chleb jedli.
6.JACZEWSKITakowym zalecamy i rozkazujemy przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, aby w cichości pracując, jedli swój chléb.
7.SYMONTakowym rozkazujemy, i upominamy ich przez Pana Jezusa Chrystusa, aby w cichości pracując, własny chleb pożywali.
8.MARIAWICITym przeto, którzy są tacy, przykazujemy i usilnie prosimy w Panu Jezusie Chrystusie, żeby z pokojem pracując, swego chleba pożywali.
9.DĄBR.WUL.1973Tym przeto rozkazujemy i błagamy przez Pana Jezusa Chrystusa, aby pracowali w cichości i chleb własny spożywali.
10.DĄBR.GR.1961Tym przeto nakazujemy i błagamy przez Pana Jezusa Chrystusa, aby pracowali w cichości i chleb własny spożywali.
11.TYSIĄCL.WYD5Tym przeto nakazujemy i napominamy ich w Panu Jezusie Chrystusie, aby pracując ze spokojem, własny chleb jedli.
12.BRYTYJKATym też nakazujemy i napominamy ich przez Pana Jezusa Chrystusa, aby w cichości pracowali i własny chleb jedli.
13.POZNAŃSKATych surowo napominamy w Panu Jezusie Chrystusie, żeby spokojnie pracując własny chleb jedli.
14.WARSZ.PRASKAOtóż takich pragniemy przywołać do porządku, polecając im z całą stanowczością, w imię Pana Jezusa Chrystusa, aby zabrali się spokojnie do pracy, by mogli spożywać chleb własny.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc takim nakazujemy i pobudzamy ich w naszym Panu, Jezusie Chrystusie, aby ze spokojem pracując, jedli swój chleb.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITTakim osobom nakazujemy, i takie zachęcamy w Panu Jezusie Chrystusie, by ze spokojem podjęły pracę i zarabiały na własne utrzymanie.
17.TOR.PRZ.Dlatego takim rozkazujemy i zachęcamy ich przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, aby spokojnie pracując, jedli własny chleb.