« 2Tes 3:12 2 List do Tesaloniczan 3:13 2Tes 3:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A wy bracia, nie osłabiajcie dobrze czyniąc.
2.WUJEK.1923A wy, bracia! nie ustawajcie dobrze czyniąc.
3.RAKOW.NTA wy bracia, nie ustawajcie dobrze czyniąc.
4.GDAŃSKA.1881A wy, bracia! nie słabiejcie, dobrze czyniąc.
5.GDAŃSKA.2017Wy zaś, bracia, nie bądźcie znużeni w czynieniu dobra.
6.JACZEWSKIWy zaś, bracia, w dobrych uczynkach nie ustawajcie.
7.SYMONA wy, bracia, czyńcie dobrze, i nie ustawajcie.
8.MARIAWICIA wy, bracia, nie ustawajcie w czynieniu dobrze.
9.DĄBR.WUL.1973A wy, bracia, nie ustawajcie w czynieniu dobrze.
10.DĄBR.GR.1961A wy, bracia, nie ustawajcie w pełnieniu dobrych uczynków.
11.TYSIĄCL.WYD5Wy zaś, bracia, nie zniechęcajcie się w czynieniu dobrze.
12.BRYTYJKAA wy, bracia, nie ustawajcie czynić dobrze.
13.POZNAŃSKAWy zaś, bracia, nie zniechęcajcie się w spełnianiu dobrych uczynków,
14.WARSZ.PRASKAWy zaś, bracia, nie ustawajcie w czynieniu dobrze.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś wy, bracia, czyniąc szlachetnie, nie upadajcie na duchu.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWy natomiast, bracia, nie ustawajcie w godnym postępowaniu.
17.TOR.PRZ.A wy, bracia, nie zniechęcajcie się dobrze czynić.