« 2Tes 3:13 2 List do Tesaloniczan 3:14 2Tes 3:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Co jeśli kto nieposłuszen mowy naszej, przez list tego oznajmicie; a nie towarzyszcie znim, aby się wstydził.
2.WUJEK.1923A jeźli kto nieposłuszny słowu naszemu, przez list tego naznaczcie, a nie mieszajcie się z nim, aby się zawstydził.
3.RAKOW.NTA jeśli kto jest nieposłuszny mowie naszej, przez list, tego naznaczcie; a nie mieszajcie się z nim, aby się zawstydził.
4.GDAŃSKA.1881A jeźli kto jest nieposłuszny słowu naszemu przez list pisanemu, tego naznaczcie, a nie mieszajcie się z nim, aby się zawstydził;
5.GDAŃSKA.2017Jeśli ktoś nie posłucha naszych słów zawartych w tym liście, to zwróćcie na niego uwagę i nie przestawajcie z nim, aby się zawstydził.
6.JACZEWSKIA ktoby lekceważył sobie to, co tu zalecamy, tego mi wskażcie i nie miejcie z nim stosunków, aby się zawstydził:
7.SYMONJeśliże kto jest nieposłuszny naszemu słowu w tym liście, takiego oznaczcie, i z nim nie przestawajcie, aby się zawstydził:
8.MARIAWICIA jeśli kto nie jest posłuszny naszemu słowu, tego nam przez list oznajmijcie i nie miejcie z nim żadnej łączności, aby się zawstydził;
9.DĄBR.WUL.1973Jeśli kto nie będzie posłuszny naszemu pouczeniu w tym liście, tego sobie zaznaczcie, i nie wdawajcie się z nim, aby się zawstydził.
10.DĄBR.GR.1961Jeżeli zaś ktoś nie będzie posłuszny pouczeniu naszemu w tym liście, tego sobie zaznaczcie i nie wdawajcie się z nim, aby się zawstydził.
11.TYSIĄCL.WYD5Jeżeli ktoś nie posłucha słów naszego listu, tego sobie zaznaczcie i nie przestawajcie z nim, aby się zawstydził.
12.BRYTYJKAA jeśli ktoś jest nieposłuszny słowu naszemu, w tym liście wypowiedzianemu, baczcie na niego i nie przestawajcie z nim, aby się zawstydził;
13.POZNAŃSKAa jeśli ktoś nie posłucha słów naszego listu, zapamiętajcie go sobie i nie szukajcie jego towarzystwa, niech się zawstydzi!
14.WARSZ.PRASKAJeżeli ktoś nie usłucha poleceń zawartych w tym liście, tego zapamiętajcie sobie dobrze i dla zawstydzenia go starajcie się nie mieć z nim nic wspólnego.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A jeśli ktoś nie jest posłuszny naszemu słowu przez list, tego sobie oznaczajcie oraz się z nim nie łączcie, aby się zawstydził.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITJeśli ktoś jest nieposłuszny naszym słowom, przekazanym w tym liście, tego sobie zapamiętajcie i - żeby go zawstydzić - przestańcie się z nim zadawać.
17.TOR.PRZ.A jeśli ktoś jest nieposłuszny słowu naszemu przekazanemu w tym liście, tego naznaczcie i nie łączcie się z nim, aby został zawstydzony;