« 2Tes 3:14 2 List do Tesaloniczan 3:15 2Tes 3:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Lecz nie jako nieprzyjaciela miejcie, ale napominajcie jako brata.
2.WUJEK.1923A nie poczytajcie jako nieprzyjaciela, ale upominajcie jako brata.
3.RAKOW.NTA nie jako nieprzyjaciela poczytajcie go, ale napominajcie jako brata.
4.GDAŃSKA.1881Wszakże nie miejcie go za nieprzyjaciela, ale napominajcie jako brata.
5.GDAŃSKA.2017Nie uważajcie go jednak za nieprzyjaciela, lecz napominajcie jak brata.
6.JACZEWSKIale nie miejcie go za nieprzyjaciela, lecz strofujcie jako brata.
7.SYMONnie poczytujcie go jednak za nieprzyjaciela, lecz jako brata strofujcie.
8.MARIAWICIa nie miejcie go jakoby za nieprzyjaciela, ale karzcie jako brata.
9.DĄBR.WUL.1973Nie uważajcie go wszakże za nieprzyjaciela, ale upominajcie jak brata.
10.DĄBR.GR.1961Wszakże nie uważajcie go za nieprzyjaciela, ale upominajcie jak brata.
11.TYSIĄCL.WYD5A nie uważajcie go za nieprzyjaciela, lecz jak brata napominajcie.
12.BRYTYJKANie uważajcie go jednak za nieprzyjaciela, lecz napominajcie jako brata.
13.POZNAŃSKALecz nie uważajcie go za wroga, ale upominajcie jak brata.
14.WARSZ.PRASKANie uważajcie go zaraz za wroga, lecz raczej upominajcie go jak brata.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Lecz nie miejcie jak gdyby za nieprzyjacielskiego, ale przemawiajcie do rozumu jak bratu.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITNie traktujcie go jednak jak wroga, ale upominajcie - jak brata.
17.TOR.PRZ.Jednak nie uznawajcie go za nieprzyjaciela, ale korygujcie jako brata.