« 2Tes 3:15 2 List do Tesaloniczan 3:16 2Tes 3:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Sam lepak Pan pokoju, niech wam daje pokój zawżdy na wszelkiem miejscu. Pan niech będzie ze wszemi wami.
2.WUJEK.1923A sam Pan pokoju niech wam da pokój wieczny na wszelkiem miejscu. Pan niechaj będzie z wami wszystkimi.
3.RAKOW.NTA sam Pan pokoju, niech da wam pokój zawsze wszelakim sposobem. Pan z wami wszytkimi.
4.GDAŃSKA.1881A sam Pan pokoju niech wam da pokój zawsze i wszelkim sposobem. Pan niech będzie z wami wszystkimi.
5.GDAŃSKA.2017A sam Pan pokoju niech was obdarza pokojem zawsze i na wszelki sposób. Pan niech będzie z wami wszystkimi.
6.JACZEWSKIPan zaś, dawca pokoju, niechaj was wszędzie darzy wiecznym pokojem. Niechaj Pan będzie z wami wszystkiemi.
7.SYMONA sam Pan pokoju niech wam daje pokój zawsze na wszelkiem miejscu. Pan niechaj będzie z wami wszystkimi.
8.MARIAWICIA Sam Bóg pokoju niech wam da pokój wieczny na wszelkiem miejscu. Niech będzie Pan Bóg z wami wszystkimi.
9.DĄBR.WUL.1973A sam Pan pokoju niechaj wam zawsze daje pokój na wszelkim miejscu. Pan niechaj będzie z wami wszystkimi.
10.DĄBR.GR.1961A sam Pan pokoju niechaj wam daje pokój w każdym czasie, wszelkimi sposobami. Pan niechaj będzie z wami wszystkimi.
11.TYSIĄCL.WYD5A sam Pan pokoju niech was darzy pokojem zawsze i we wszelki sposób. Pan niech będzie z wami wszystkimi!
12.BRYTYJKAA sam Pan pokoju niech wam da pokój zawsze i wszędzie. Pan niechaj będzie z wami wszystkimi.
13.POZNAŃSKASam Pan pokoju niech da wam pokój zawsze i wszędzie. Niech Pan będzie z wami wszystkimi.
14.WARSZ.PRASKASam zaś Pan, który jest dawcą pokoju, niech was darzy pokojem zawsze i na wszelki sposób. Pan [niech będzie] z wami wszystkimi!
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś sam Pan pokoju oby dał wam pokój w każdym postępowaniu, pośród wszystkiego. Pan z wami wszystkimi.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITA sam Pan pokoju niech was darzy pokojem zawsze i na wszelki sposób. Pan niech będzie z wami wszystkimi.
17.TOR.PRZ.A sam Pan pokoju oby dał wam pokój pośród wszystkich okoliczności i wszelkim sposobem. Pan z wami wszystkimi.