« 2Tes 3:1 2 List do Tesaloniczan 3:2 2Tes 3:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I abychmy wybawieni od nikczemnych i złośliwych ludzi; bo nie wszech jest wiara.
2.WUJEK.1923I abyśmy byli wyzwoleni od niespokojnych i złośliwych ludzi; albowiem nie wszystkich jest wiara.
3.RAKOW.NTI abyśmy byli wyrwani od nikczemnych i złych ludzi; abowiem nie wszyscy wierzą.
4.GDAŃSKA.1881I abyśmy byli wyrwani od niezbędnych i złych ludzi; albowiem nie wszystkich jest wiara.
5.GDAŃSKA.2017I abyśmy byli wybawieni od przewrotnych i złych ludzi; nie wszyscy bowiem mają wiarę.
6.JACZEWSKIi abyśmy byli wyzwoleni od niespokojnych i złośliwych ludzi, którzy nie mają wiary.
7.SYMONabyście byli wyzwoleni od ludzi przewrotnych i złośliwych: bo nie wszystkim dano jest wierzyć.
8.MARIAWICIi żebyśmy byli wyzwoleni od niespokojnych i złych ludzi: albowiem nie wszystkich jest wiara.
9.DĄBR.WUL.1973abyśmy byli wyzwoleni od ludzi złych i przewrotnych; nie wszyscy bowiem mają wiarę.
10.DĄBR.GR.1961abyśmy byli wyzwoleni od ludzi złych i przewrotnych; nie wszyscy bowiem mają wiarę.
11.TYSIĄCL.WYD5abyśmy byli wybawieni od ludzi przewrotnych i złych, albowiem nie wszyscy mają wiarę.
12.BRYTYJKAI abyśmy byli wybawieni od ludzi przewrotnych i złych; albowiem wiara nie jest rzeczą wszystkich.
13.POZNAŃSKAMódlcie się, abyśmy zostali uwolnieni od ludzi przewrotnych i złośliwych, nie wszyscy bowiem wierzą.
14.WARSZ.PRASKA[Módlcie się również], abyśmy zostali uwolnieni od ludzi przewrotnych i złych. Wiadomo przecież, że nie wszyscy mają wiarę.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Abyśmy zostali wyrwani od niegodziwych oraz złośliwych ludzi; ponieważ wiara nie jest dla wszystkich.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITMódlcie się też, abyśmy byli wybawieni od ludzi przewrotnych i złych, ponieważ wiara nie jest rzeczą wszystkich.
17.TOR.PRZ.I abyśmy zostali wyrwani od ludzi przewrotnych i złych; wiara bowiem nie jest udziałem wszystkich.