« 2Tes 3:5 2 List do Tesaloniczan 3:6 2Tes 3:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A opowiedamy wam bracia, imieniem Pana naszego Jesusa Christa, że się (trzeba) odłęczać wam od wszelkiego brata nieporządnie chodzącego, a nie wedle podania, które wzięli u nas.
2.WUJEK.1923A opowiadamy wam, bracia! w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, iżbyście się odłączyli od każdego brata nieporządnie chodzącego, a nie według podania, które wzięli od nas.
3.RAKOW.NTA roskazujemy wam bracia, w imię Pana naszego Jezusa Christusa, abyście się odłączyli od każdego brata nieporządnie chodzącego, a nie według podania które wziął od nas.
4.GDAŃSKA.1881A rozkazujemy wam, bracia! w imieniu Pana naszego, Jezusa Chrystusa, abyście się odłączyli od każdego brata nieporządnie chodzącego, a nie według podanej nauki, którą wziął od nas.
5.GDAŃSKA.2017A nakazujemy wam, bracia, w imię naszego Pana Jezusa Chrystusa, abyście stronili od każdego brata, który postępuje nieporządnie, a nie według przekazanych nauk, które otrzymał od nas.
6.JACZEWSKIZalecam wam, bracia, w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście unikali każdego brata niepoczciwego, który nie tak żyje, jakośmy was nauczali.
7.SYMONA nakazujemy wam, bracia, w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście stronili od każdego brata, żyjącego w próżniactwie, a nie według podanej przez nas nauki.
8.MARIAWICIA przykazujemy wam, bracia, w Imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście się chronili każdego brata, który nierządnie żyje i nie według podania, które wzięli od nas.
9.DĄBR.WUL.1973A nakazujemy wam, bracia, w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście stronili od każdego brata postępującego niewłaściwie i nie według podanej wam przez nas nauki.
10.DĄBR.GR.1961Nakazujemy wam, bracia, w imię Pana Jezusa Chrystusa, ażebyście stronili od każdego brata żyjącego rozwiąźle i nie według podanej wam przez nas nauki.
11.TYSIĄCL.WYD5Nakazujemy wam, bracia, w imię Pana naszego, Jezusa Chrystusa, abyście stronili od każdego brata, który postępuje wbrew porządkowi, a nie zgodnie z tradycją, którą przejęliście od nas.
12.BRYTYJKANakazujemy wam, bracia, w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, abyście stronili od każdego brata, który żyje nieporządnie, a nie według nauki, którą otrzymaliście od nas.
13.POZNAŃSKABracia! W imię Pana naszego Jezusa Chrystusa nakazujemy wam, unikajcie każdego brata, który narusza porządek i nie postępuje zgodnie z podaną wam przez nas nauką.
14.WARSZ.PRASKANakazujemy wam, bracia, w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście stronili od każdego brata, który gnuśnieje bezczynnie i lekceważy sobie pouczenia, jakie otrzymaliście od nas.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Przekazujemy wam, bracia, w Imieniu naszego Pana, Jezusa Chrystusa, abyście unikali każdego brata zachowującego się bezładnie, a nie według nauki, którą od nas otrzymał.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITNakazujemy wam zaś, bracia, w imieniu naszego Pana, Jezusa Chrystusa, abyście stronili od każdego brata, który żyje nieporządnie, niezgodnie z przekazanymi wam przez nas zasadami.
17.TOR.PRZ.A rozkazujemy wam, bracia, w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście się odłączali od każdego brata postępującego nieporządnie, a nie według przekazu nauki , który otrzymał od nas.