« 2Tes 3:6 2 List do Tesaloniczan 3:7 2Tes 3:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo sami wiecie, jako trzeba naśladować nas, gdyż nie zachowaliśmy się nieporządnie u was.
2.WUJEK.1923Albowiem sami wiecie, jako nas potrzeba naśladować, gdyżeśmy nie byli niespokojni między wami:
3.RAKOW.NTSami bowiem wiecie, jako potrzeba naśladować nas; gdyżeśmy nierządnymi nie byli między wami;
4.GDAŃSKA.1881Albowiem sami wiecie, jako nas potrzeba naśladować, ponieważeśmy nie żyli między wami nieporządnie;
5.GDAŃSKA.2017Sami bowiem wiecie, jak należy nas naśladować, ponieważ nie żyliśmy wśród was nieporządnie;
6.JACZEWSKIWiecie sami, jaki to wzór życia zostawiliśmy wam. Nie czyniliśmy śród was zamieszania;
7.SYMONSami wszak wiecie, jako nas naśladować macie: bośmy u was nie próżnowali,
8.MARIAWICIAlbowiem sami wiecie, jako macie naśladować nas. Boć nie żyliśmy między wami nieporządnie,
9.DĄBR.WUL.1973Sami bowiem wiecie, jak winniście nas naśladować, bośmy u was niepokojów nie wzbudzali
10.DĄBR.GR.1961Sami przecież wiecie, co powinniście czynić, aby nas naśladować, bośmy u was niepokojów nie wzbudzali
11.TYSIĄCL.WYD5Sami bowiem wiecie, jak należy nas naśladować, bo nie wzbudzaliśmy wśród was niepokoju
12.BRYTYJKASami bowiem wiecie, jak nas należy naśladować, ponieważ nie żyliśmy między wami nieporządnie
13.POZNAŃSKASami bowiem wiecie, jak nas macie naśladować; nie wzbudzaliśmy wśród was niepokoju
14.WARSZ.PRASKAWiecie przecież, jak powinniście żyć, by można było powiedzieć, że nas naśladujecie: nie byliśmy wśród was bezczynni,
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdyż sami wiecie, jak należy nas naśladować, ponieważ nie żyliśmy wśród was nieporządnie.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITSami wiecie, jak trzeba nas naśladować. Nie żyliśmy przecież wśród was nieporządnie
17.TOR.PRZ.Sami bowiem wiecie, jak należy nas naśladować; ponieważ nie żyliśmy między wami nieporządnie,