« Łuk 21:9 Ewangelia Łukasza 21:10 Łuk 21:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Tedy mówił im: Powstanie naród na naród. I królestwo na królestwo,
2.WUJEK.1923Tedy im mówił: Powstanie naród przeciw narodowi, i królestwo przeciw królestwu:
3.RAKOW.NTTedy im mówił: Powstanie naród przeciw narodowi, i Królestwo przeciw Królestwu;
4.GDAŃSKA.1881Tedy im mówił: Powstanie naród przeciwko narodowi, i królestwo przeciwko królestwu;
5.GDAŃSKA.2017Wtedy mówił do nich: Powstanie naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu.
6.SZCZEPAŃSKIPowstanie - mówił im wtedy - naród przeciwko narodowi, a królestwo przeciw królestwu;
7.MARIAWICIWtedy im powiadał: Powstanie naród przeciwko narodowi, i królestwo przeciwko królestwu,
8.BIESZK.ŁUK.1931I udzielił im dalszych wskazówek: „Powstanie naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu.
9.GRZYM1936I mówił im: Powstanie naród przeciw narodowi i państwo przeciw państwu;
10.DĄBR.WUL.1973Wtedy mówił im: Powstanie naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu.
11.DĄBR.GR.1961I mówił dalej: Powstanie naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu.
12.TYSIĄCL.WYD5Wtedy mówił do nich: Powstanie naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu.
13.BRYTYJKAWtedy rzekł do nich: Powstanie naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu,
14.POZNAŃSKAWtedy mówił im: - Wystąpi naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu.
15.WARSZ.PRASKAMówił do nich wtedy: Powstanie naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wtedy im mówił: Powstanie naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu;
17.EIB.BIBLIA.2016.LITNastępnie powiedział: Powstanie naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu.
18.TOR.PRZ.Wtedy mówił im: „Powstanie naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu;