« Łuk 21:11 Ewangelia Łukasza 21:12 Łuk 21:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Lecz przed tem wszytkiem będą was jimać, gonić, wydając do szkół i do ciemnic, przywodząc przed króle i starosty dla imienia mego.
2.WUJEK.1923Ale przedtem wszystkiem targną się na was rękami swemi i będą prześladować, podawając do bóżnic i więzienia, ciągnąc do królów i starostów dla imienia mego.
3.RAKOW.NTA przed tymi rzeczami wszytkimi rzucą na was ręce swe, i będą prześladować, podawając do zgromadzenia i do ciemnic, wiedzione przed Króle i przed Starosty, dla imienia mego.
4.GDAŃSKA.1881Ale przed tem wszystkiem wrzucą na was ręce swoje, i będą was prześladować, podawając do bóżnic i do więzienia, wodząc przed króle i przed starosty dla imienia mego.
5.GDAŃSKA.2017Lecz przed tym wszystkim podniosą na was ręce i będą was prześladować, wydawać do synagog i więzień, prowadzić do królów i namiestników z powodu mego imienia.
6.SZCZEPAŃSKIWpierw atoli, nim to wszystko nastąpi, targną się na was rękoma swemi, i będą prześladowali, wiodąc do bóżnic i do więzień, a przed królów i rządców prowadzić was będą dla Imienia mego;
7.MARIAWICIAle przed tem wszystkiem targną się na was rękami swemi, i będą was prześladować, wydając do bożnic i pod straż, ciągnąc do królów i starostów dla Imienia Mojego.
8.BIESZK.ŁUK.1931Ale zanim się to wszystko wypełni, pochwycą was i będą was prześladowali. Będą was ciągnęli na sądy przed starszyznę bóżnic i wtrącali do więzień; wydadzą was królom i namiestnikom dlatego, żeście moimi wyznawcami.
9.GRZYM1936Ale zanim to przyjdzie, podniosą na was ręce i prześladować was będą, podając do bóżnic i więzień i ciągnąc was przed królów i namiestników dla mnie.
10.DĄBR.WUL.1973Ale przed tym wszystkim podniosą na was swe ręce i będą prześladować, i wydawać do synagog i do więzienia, wodząc przed królów i namiestników dla imienia mego.
11.DĄBR.GR.1961Ale przed tym wszystkim podniosą na was ręce i będą was prześladować i wydawać do synagog i do więzienia, wodząc przed królów i namiestników dla mego imienia.
12.TYSIĄCL.WYD5Lecz przed tym wszystkim podniosą na was ręce i będą was prześladować. Wydadzą was do synagog i do więzień oraz z powodu mojego imienia wlec was będą przed królów i namiestników.
13.BRYTYJKALecz zanim się to wszystko stanie, podniosą na was swe ręce i prześladować was będą i wydawać do synagog i więzień, i wodzić przed królów i namiestników dla imienia mego.
14.POZNAŃSKAAle przed tym wszystkim pochwycą was i będą was prześladowali, wydając synagogom i do więzień i prowadząc do królów i urzędników z powodu mojego imienia.
15.WARSZ.PRASKALecz jeszcze przedtem wystąpią przeciwko wam, będą was prześladować, wydawać synagogom i wtrącać do więzień, wodzić przed królów i namiestników z powodu mojego imienia.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A przed tymi wszystkimi narzucą na was swoje ręce i będą was prześladować, wydając do zgromadzeń, i więzień; prowadząc przed królów i wodzów ze względu na moje Imię.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITPrzedtem jednak wyciągną ręce po was i ze względu na moje imię będą was prześladować. Osądzą was w synagogach, wtrącą do więzień, poprowadzą przed królów i namiestników.
18.TOR.PRZ.Ale przed tym wszystkim pochwycą was w swoje ręce i będą was prześladować, wydadzą do synagog i do więzień, poprowadzą przed królów i przed namiestników ze względu na moje imię.