« Łuk 21:15 Ewangelia Łukasza 21:16 Łuk 21:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Będziecie lepak wydawani od rodziców, i braciej, i przyrodzonych, i (od) przyjaciół, i zabiją (niektóre) z was.
2.WUJEK.1923A będziecie wydani od rodziców i braciéj i krewnych i przyjaciół, a o śmierć przyprawią niektóre z was.
3.RAKOW.NTA będziecie wydani i od rodziców i braciej i krewnych i przyjaciół; i śmiercią zgładzą niektóre z was.
4.GDAŃSKA.1881A będziecie też wydani od rodziców i od braci i od krewnych i od przyjaciół, i zabiją niektóre z was;
5.GDAŃSKA.2017A wydawać was też będą rodzice i bracia, krewni i przyjaciele i zabiją niektórych z was.
6.SZCZEPAŃSKII wydawać was będą rodzice i bracia i krewni i przyjaciele, a niektórych z was o śmierć przyprawią.
7.MARIAWICIA będziecie wydawani od rodziców, i braci, i powinowatych, i od przyjaciół; i przyprawią niektórych z was o śmierć,
8.BIESZK.ŁUK.1931Będą was wydawać rodzice i bracia wasi, i krewni, i przyjaciele. Niektórych z was nawet życia pozbawią,
9.GRZYM1936Zdradzać was będą rodzice i bracia, krewni i przyjaciele i na śmierć z pośród was powiodą;
10.DĄBR.WUL.1973A wydawać was będą rodzice i bracia, i krewni, i przyjaciele i zabiją niejednego z was.
11.DĄBR.GR.1961A wydawać was będą nawet rodzice i bracia, i krewni, i przyjaciele, i zabiją niejednego z was.
12.TYSIĄCL.WYD5A wydawać was będą nawet rodzice i bracia, krewni i przyjaciele i niektórych z was o śmierć przyprawią.
13.BRYTYJKAA będą was wydawać i rodzice, i bracia, i krewni, i przyjaciele, i zabijać niektórych z was,
14.POZNAŃSKAA wydawać was będą rodzice i bracia, krewni i przyjaciele. I zabiją niektórych z was.
15.WARSZ.PRASKABędą zaś wydawać was w ręce nieprzyjaciół nawet wasi rodzice, bracia, krewni i przyjaciele i niektórych spośród was pozbawią życia.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale będziecie też wydawani przez rodziców, braci, krewnych i przyjaciół, więc będą zabijali niektórych spośród was.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITA wydawać was będą rodzice i bracia, krewni i przyjaciele; zabiją też niektórych z was.
18.TOR.PRZ.A wydani zostaniecie i przez rodziców, i przez braci, i przez krewnych, i przez przyjaciół, i doprowadzą do śmierci niektórych z was;