« Łuk 21:23 Ewangelia Łukasza 21:24 Łuk 21:25 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I polęgą od ostrza miecza. I zaprowadzeni będą do wszech narodów. A Jeruzalem będzie zdeptan od narodów, aż się wypełnią czasy narodów.
2.WUJEK.1923I polęgą paszczeką miecza, i zapędzą je w niewolą między wszystkie narody, a Jeruzalem deptane będzie od poganów, aż się wypełnią czasy poganów.
3.RAKOW.NTI polegną ostrzem miecza, i zapędzą je w niewolą do wszytkich narodów; a Jeruzalem deptane będzie od Poganów, aż się wypełnią czasy Poganów.
4.GDAŃSKA.1881I polegną od ostrza miecza, i zapędzeni będą w niewolę między wszystkie narody, i będzie Jeruzalem deptane od pogan, aż się wypełnią czasy pogan.
5.GDAŃSKA.2017I polegną od ostrza miecza, i będą uprowadzeni w niewolę między wszystkie narody. A Jerozolima będzie deptana przez pogan, aż wypełnią się czasy pogan.
6.SZCZEPAŃSKII polegną od ostrza miecza, i zapędzą ich w niewolę między wszystkie narody, a Jerozolimę deptać będą stopy ludów, aż się wypełnią czasy, <a będą to czasy> ludzkości.
7.MARIAWICII polegną od paszczęki miecza, i będą zawiedzeni w niewolę do wszystkich narodów. A Jeruzalem będzie deptane od pogan tak długo, aż się wypełnią czasy narodów.
8.BIESZK.ŁUK.1931Ci zginą od miecza, tam tych uprowadzą w niewolę między wszystkie narody. A Jerozolima będzie tratowana przez pogan dopóty, dopóki ich czasy nie dobiegną kresu swojego.
9.GRZYM1936Od miecza polegną i pójdą w niewolę między wszystkie ludy a Jerozolimę poganie podępczą, aż się czas pogan wypełni.
10.DĄBR.WUL.1973I polegną od ostrza miecza, i zapędzą ich w niewolę między wszystkie narody. Jeruzalem deptane będzie przez pogan, aż się wypełnią czasy narodów.
11.DĄBR.GR.1961I polegną od ostrza miecza, i zapędzą ich w niewolę między wszystkie narody. Jeruzalem deptane będzie przez pogan, aż się wypełnią czasy narodów.
12.TYSIĄCL.WYD5jedni polegną od miecza, a drugich zapędzą w niewolę między wszystkie narody. A Jeruzalem będzie deptane przez pogan, aż czasy pogan się wypełnią.
13.BRYTYJKAI padną od ostrza miecza, i zostaną uprowadzeni do niewoli u wszystkich narodów, a Jerozolima będzie zdeptana przez pogan, aż się dopełnią czasy pogan.
14.POZNAŃSKAI poginą od miecza, i pójdą w niewolę do wszystkich narodów, i poganie deptać będą Jeruzalem, aż się dopełnią ich czasy.
15.WARSZ.PRASKAI tak będą padać od miecza i uprowadzą ich w niewolę po wszystkich narodach. Jerozolimę zaś będą deptać poganie, dopóki nie przeminą czasy pogańskie.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Polegną też od ostrza miecza oraz będą pojmani w niewolę do wszystkich narodów, a Jerozolima będzie deptana przez narody, aż się wypełnią czasy narodów.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITNiektórzy padną od ostrza miecza, inni dostaną się do niewoli u wszystkich narodów, Jerozolima zaś będzie deptana przez obce narody, aż się czasy narodów dopełnią.
18.TOR.PRZ.I padną od ostrza miecza, i zostaną zabrani w niewolę między wszystkie narody, a Jerozolima będzie deptana przez pogan, aż wypełnią się czasy pogan.