« Łuk 21:24 Ewangelia Łukasza 21:25 Łuk 21:26 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I będą znamiona wsłońcu, i miesiącu, i gwiazdach, a na ziemi zamieszanie narodów w niedostatku rady, za szumem morza i burze (jego).
2.WUJEK.1923I będą znaki na słońcu i księżycu i gwiazdach, a na ziemi uciśnienie narodów dla zamieszania szumu morskiego i nawałności:
3.RAKOW.NTI będą znamiona na słońcu i księżycu i gwiazdach; a na ziemi uciśnienie narodów z rospaczej, gdy szum wypuści morze i nawałność.
4.GDAŃSKA.1881Tedy będą znaki na słońcu i na księżycu i na gwiazdach, a na ziemi uciśnienie narodów z rozpaczą, gdy zaszumi morze i wały;
5.GDAŃSKA.2017I będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga zrozpaczonych narodów, gdy zaszumi morze i fale.
6.SZCZEPAŃSKII będą znaki na słońcu i księżycu i gwiazdach, a na ziemi ucisk ludów i zamieszanie wobec szumu morskiego i bałwanów;
7.MARIAWICII będą znaki na słońcu i księżycu i na gwiazdach, a na ziemi uciśnienie narodów i zamieszanie z powodu szumu morskiego i nawałności,
8.BIESZK.ŁUK.1931Wtedy ukażą się znaki na słońcu, na księżycu i gwiazdach, a na ziemi ogarnie narody przerażenie z powodu ogłuszającego huku rozpętanych żywiołow morskich.
9.GRZYM1936Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach a na ziemi wskutek ryku morza i bałwanów przerażenie zapanuje wśród ludzi.
10.DĄBR.WUL.1973I będą znaki na słońcu i księżycu, i gwiazdach, a na ziemi ucisk narodów wśród zamieszania, szumu morskiego i nawałności.
11.DĄBR.GR.1961I będą znaki na słońcu i księżycu, i gwiazdach, a na ziemi ucisk narodów, wśród zamieszania i szumu morskich fal.
12.TYSIĄCL.WYD5Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec huku morza i jego nawałnicy.
13.BRYTYJKAI będą znaki na słońcu, księżycu i na gwiazdach, a na ziemi lęk bezradnych narodów, gdy zahuczy morze i fale.
14.POZNAŃSKAI będą znaki na słońcu i na księżycu i na gwiazdach, a na ziemi zwątpienie ludzi bezradnych wobec huku fal morskich.
15.WARSZ.PRASKAUkażą się też znaki na słońcu i księżycu, i gwiazdach, ludzi zaś na ziemi ogarnie trwoga i bezwład z powodu szumu morza i wód wzburzonych.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Będą także znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach; a na ziemi ucisk narodów w bezradności szumu morza i toczeniu się morskich bałwanów;
17.EIB.BIBLIA.2016.LITI będą znaki na słońcu, na księżycu i gwiazdach, a na ziemi rozpacz narodów bezradnych wobec ryku morza i szalejących fal.
18.TOR.PRZ.I będą znaki na słońcu i na księżycu, i na gwiazdach, a na ziemi udręka narodów, bezradnych jak wobec szumu morza i rozhukanej fali;