« Łuk 21:25 Ewangelia Łukasza 21:26 Łuk 21:27 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Gdy się dusić będą ludzie od bojaźni i czekania, co będzie miało przyść na wszytek świat. Bo i siły niebieskie zachwieją się.
2.WUJEK.1923Grdy będą ludzie schnąć od strachu i oczekiwania tych rzeczy, które będą przychodzić na wszystek świat; albowiem mocy niebieskie wzruszone będą.
3.RAKOW.NTGdy dusze pozbywać będą ludzie od bojażni i oczekawania rzeczy przychodzących na świat; abowiem mocy niebieskie zatrzęsione będą.
4.GDAŃSKA.1881Tak, iż ludzie drętwieć będą przed strachem i oczekiwaniem tych rzeczy, które przyjdą na wszystek świat; albowiem mocy niebieskie poruszą się.
5.GDAŃSKA.2017Ludzie będą drętwieć ze strachu w oczekiwaniu tego, co przyjdzie na cały świat. Poruszą się bowiem moce niebios.
6.SZCZEPAŃSKIgdyż ludzie szaleć będą ze strachu i oczekiwania tego, co na cały świat przypadnie, albowiem potęgi niebios zostaną wstrząśnięte.
7.MARIAWICIkiedy ludzie będą schnąć od strachu i oczekiwania tych rzeczy, które przyjdą na wszystek świat, albowiem moce niebieskie będą wzruszone.
8.BIESZK.ŁUK.1931Ludzie schnąć będą ze strachu w oczekiwaniu tych rzeczy, które przyjść mają na wszystek świat; bo załamią się mocy niebieskie.
9.GRZYM1936Ludzie schnąć będą ze strachu, czekając na to, co będzie przyjść miało. I moce niebieskie poruszą się.
10.DĄBR.WUL.1973Gdy ludzie drętwieć będą ze strachu i oczekiwania tych rzeczy, które przyjdą na wszystek świat, albowiem moce niebieskie poruszone będą.
11.DĄBR.GR.1961Ludzie drętwieć będą ze strachu i oczekiwania tych rzeczy, które przyjdą na całą ziemię zamieszkałą, albowiem moce niebieskie będą poruszone.
12.TYSIĄCL.WYD5Ludzie mdleć będą ze strachu w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. Albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte.
13.BRYTYJKALudzie omdlewać będą z trwogi w oczekiwaniu tych rzeczy, które przyjdą na świat, bo moce niebios poruszą się.
14.POZNAŃSKALudzie będą umierać ze strachu i z oczekiwania tego, co ma przyjść na ziemię, bo "moce niebieskie" będą poruszone.
15.WARSZ.PRASKAKiedy zaś ludzie mdleć będą ze strachu i niepewności oczekiwania na to, co może się jeszcze zdarzyć – bo przecież moce niebieskie będą poruszone –
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.kiedy ludzie omdlewają ze strachu oraz oczekiwania na te rzeczy, co przychodzą na zamieszkały świat. Gdyż zostanie zachwiana potęga niebios.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITLudzie będą mdleć ze strachu w oczekiwaniu klęsk nadciągających na mieszkańców świata, gdyż moce nieba nawiedzi wstrząs.
18.TOR.PRZ.I ludzie będą mdleć ze strachu i w oczekiwaniu tego, co przychodzi na zamieszkały świat; albowiem moce niebieskie zostaną poruszone.