« Łuk 21:33 Ewangelia Łukasza 21:34 Łuk 21:35 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A ostrzegajcie się, aby się kiedy nie obciążyły serca wasze obżarstwem i pijaństwem, i troskami żywotnemi, aby nagle nie przypadły na was dni one.
2.WUJEK.1923A miejcie się na pieczy, aby kiedy nie były obciążone serca wasze obżarstwem i opilstwem i staraniem tego żywota, a żeby na was z trzaskiem on dzień nie przypadł.
3.RAKOW.NTA strzeżcie samych siebie, aby kiedy nie były obciążone wasze serca obżarstwem i opilstwem i pieczołowaniem tego żywota, a z nagłaby na was przyszedł dzień on.
4.GDAŃSKA.1881A strzeżcie się, aby snać nie były obciążone serca wasze obżarstwem i opilstwem i pieczołowaniem o ten żywot, a nagle by na was przyszedł ten dzień.
5.GDAŃSKA.2017Pilnujcie się, aby wasze serca nie były obciążone obżarstwem, pijaństwem i troską o to życie, aby ten dzień was nie zaskoczył.
6.SZCZEPAŃSKIA zatem uważajcie na siebie, aby nie obciążało serc waszych opilstwo lub pijatyka, ani troski tego życia, iżby dzień ów nie przypadł na was nagle,
7.MARIAWICIA strzeżcie się pilnie, aby kiedy nie były obciążone serca wasze obżarstwem, i pijaństwem, i staraniami tego żywota, i tak przypadłby na was nagły ten dzień.
8.BIESZK.ŁUK.1931A miejcież się na baczności, aby serca wasze przez obżarstwo i opilstwo i troski doczesne nie stały się ociężałe ku zrozumieniu tego wszystkiego, aby ów dzień znienacka was nie zaskoczył.
9.GRZYM1936Miejeie się na baczności, aby serca wasze nie były obciążone obżarstwem, opilstwem lub troskami żywota, tak iżby nagle dzień ten was nie zastał.
10.DĄBR.WUL.1973A strzeżcie się, abyście przypadkiem serc swoich nie obciążyli obżarstwem i opilstwem, i troskami tego życia, aby na was nie przyszedł z nagła dzień ten.
11.DĄBR.GR.1961A strzeżcie się, abyście przypadkiem serc swoich nie obciążyli zaćmieniem opilstwa i troskami tego życia, aby ów dzień nie spadł na was z nagła,
12.TYSIĄCL.WYD5Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie spadł na was znienacka
13.BRYTYJKABaczcie na siebie, aby serca wasze nie były ociężałe wskutek obżarstwa i opilstwa oraz troski o byt i aby ów dzień was nie zaskoczył
14.POZNAŃSKAA wy uważajcie na siebie, aby obżarstwo, pijaństwo i troski życiowe nie obciążyły waszych serc, aby ów dzień nie zaskoczył was znienacka jak potrzask.
15.WARSZ.PRASKAUważajcie zatem na siebie! Niech serc waszych nie obciąża ani obżarstwo, ani pijaństwo, ani [zbytnia] troska o to życie, żeby nie spadł na was ów dzień niespodziewanie.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Uważajcie na samych siebie, by wasze serca nie stały się przygniecione w przepiciu, pijaństwie oraz życiowych troskach. I by nagle nie stanął przy was ten dzień.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITStrzeżcie się natomiast, aby wasze serca nie straciły wrażliwości na skutek obżarstwa, przepicia oraz trosk dnia codziennego, aby ten dzień nie spadł na was znienacka
18.TOR.PRZ.Uważajcie na siebie, aby czasem wasze serca nie zostały obciążone obżarstwem i pijaństwem, i troską o to życie, aby na was nagle nie przyszedł ten dzień.