« Łuk 21:34 Ewangelia Łukasza 21:35 Łuk 21:36 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo jako sidło przyjdą na wsze mieszkające na obliczu wszytkiej ziemie.
2.WUJEK.1923Albowiemci jako sidło przypadnie na wszystkie, którzy siedzą po wszystkiéj ziemi.
3.RAKOW.NTAbowiem jako sidło nadejdzie na wszytki którzy siedzą na obliczu wszytkiej ziemi.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem jako sidło przypadnie na wszystkie, którzy mieszkają na obliczu wszystkiej ziemi.
5.GDAŃSKA.2017Jak sidło bowiem przyjdzie na wszystkich, którzy mieszkają na powierzchni całej ziemi.
6.SZCZEPAŃSKI- jak potrzask, padnie on bowiem na wszystkich, co mieszkają na powierzchni całej ziemi.
7.MARIAWICIAlbowiem jak sidło przypadnie na wszystkich, którzy mieszkają na powierzchni wszystkiej ziemi.
8.BIESZK.ŁUK.1931Albowiem jakby sidło spadnie na wszystkich, którzy zamieszkują cały okrąg ziemski.
9.GRZYM1936Spadnie on jak potrzask na wszystkich, których ziemia nosi.
10.DĄBR.WUL.1973Jako potrzask bowiem spadnie na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi.
11.DĄBR.GR.1961jak potrzask: a spadnie on na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi.
12.TYSIĄCL.WYD5jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi.
13.BRYTYJKANiby sidło; przyjdzie bowiem znienacka na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi.
14.POZNAŃSKABo zaskoczy on wszystkich ludzi na ziemi!
15.WARSZ.PRASKABo uchwyci on jak w potrzask tych wszystkich, którzy żyją na tej ziemi.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bowiem przyjdzie jak sidło na wszystkich, osiadłych na obliczu całej ziemi.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITniczym sidło, bo zaskoczy wszystkich mieszkających na obszarze całej ziemi.
18.TOR.PRZ.Nadejdzie bowiem jak sidło na wszystkich zamieszkujących na obliczu całej ziemi.