« Łuk 21:35 Ewangelia Łukasza 21:36 Łuk 21:37 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Czujcie przeto każdego czasu, modląc się, abyście za godne policzeni, ubieżeć wszego tego co ma być, i stanąć przed synem człowieczym.
2.WUJEK.1923A przetóż czujcie, modląc się na każdy czas, abyście byli godni ujść tego wszystkiego, co przyjść ma, i stanąć przed Synem człowieczym.
3.RAKOW.NTCzujcie tedy, na każdy czas modląc się, abyście byli, za godne poczytani, żebyście mogli uciec od tych rzeczy wszytkich, które się mają sstać, i żebyście stanęli przed Synem człowieczym.
4.GDAŃSKA.1881Przetoż czujcie, modląc się na każdy czas, abyście byli godni ujść tego wszystkiego, co się dziać ma, i stanąć przed Synem człowieczym.
5.GDAŃSKA.2017Dlatego czuwajcie, modląc się w każdym czasie, abyście byli godni uniknąć tego wszystkiego, co ma nadejść, i stanąć przed Synem Człowieczym.
6.SZCZEPAŃSKIA przeto czuwajcie i każdej chwili się módlcie, abyście byli godni uniknąć tego wszystkiego, co nastąpi, i stanąć przed Synem człowieczym.
7.MARIAWICICzuwajcież tedy, modląc się w każdym czasie, abyście byli miani za godnych ujść tego wszystkiego, co ma przyjść, i stanąć przed Synem Człowieczym.
8.BIESZK.ŁUK.1931Czuwajcie przeto i módlcie się w każdym czasie, abyście za pomocą Boską mogli ujść tego wszystkiego, co przyjść ma, i ostać się na sądzie Syna człowieczego”.
9.GRZYM1936Czuwajcie więc i módlcie się ciągle, abyście uszli tego, co przyjść ma i godnie stanęli przed synem człowieczym.
10.DĄBR.WUL.1973Czuwajcie zatem modląc się w każdym czasie, abyście byli godni ujść tego wszystkiego, co przyjść ma, i mogli stanąć przed Synem Człowieczym.
11.DĄBR.GR.1961Czuwajcie zatem, modląc się bez przerwy, abyście zdołali ujść przed tym wszystkim, co przyjść ma, i mogli stanąć przed Synem Człowieczym.
12.TYSIĄCL.WYD5Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym.
13.BRYTYJKACzuwajcie więc, modląc się cały czas, abyście mogli ujść przed tym wszystkim, co nastanie, i stanąć przed Synem Człowieczym.
14.POZNAŃSKACzuwajcie nieustannie i módlcie się, abyście zdołali unikać tego wszystkiego, co nastąpi, i stanąć przed Synem Człowieczym.
15.WARSZ.PRASKACzuwajcie więc, modląc się bez przerwy, żebyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma przyjść, i stanąć przed Synem Człowieczym.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem bądźcie czujni, prosząc o każdej porze, abyście byli godni wymknąć się przed tym wszystkim, co się ma dokonać, oraz stanąć przed Synem Człowieka.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITBądźcie więc czujni w każdej chwili i módlcie się, abyście zdołali uciec przed tym wszystkim, co ma się wydarzyć, i stanąć przed Synem Człowieczym.
18.TOR.PRZ.Czuwajcie więc, modląc się w każdym czasie, abyście zostali uznani za godnych, by uciec od tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym.”