« Łuk 21:36 Ewangelia Łukasza 21:37 Łuk 21:38 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A był we dnie w świątnicy ucząc, a w nocy wychodząc, przebywał na górze, którą zową oliwną.
2.WUJEK.1923I nauczał we dnie w kościele, a w nocy wychodząc, przebywał na górze, którą zowią Oliwną.
3.RAKOW.NTA był we dni w Kościele ucząc; a w nocy wychodząc nocował na górze nazwanej Oliwną.
4.GDAŃSKA.1881I nauczał we dnie w kościele; ale w nocy wychodząc, przebywał na górze, którą zowią oliwną.
5.GDAŃSKA.2017W ciągu dnia nauczał w świątyni, a w nocy wychodził i przebywał na górze zwanej Oliwną.
6.SZCZEPAŃSKIZa dnia więc nauczał On w świątyni; wyszedłszy zaś, noce spędzał na górze, zwanej Oliwną.
7.MARIAWICI– I bywał Jezus we dnie, nauczając w Kościele; a w nocy wychodząc, przebywał na górze, którą zowią Oliwną.
8.BIESZK.ŁUK.1931Za dnia nauczał Jezus w świątyni; nocami zaś wychodził z miasta i przebywał na górze, którą zowią Oliwną.
9.GRZYM1936Tak codzień nauczał w świątyni a nocą uchodził na górę Oliwną.
10.DĄBR.WUL.1973I nauczał we dnie w świątyni, a na noc wychodził i przebywał na górze, którą zowią Oliwną.
11.DĄBR.GR.1961I nauczał we dnie w świątyni, a na noc wychodził i przebywał na górze, którą zowią Oliwną.
12.TYSIĄCL.WYD5W ciągu dni nauczał Jezus w świątyni, a wychodząc, noce spędzał na górze zwanej Oliwną.
13.BRYTYJKAI nauczał we dnie w świątyni, na noc zaś wychodził, by ją spędzić na Górze zwanej Oliwną.
14.POZNAŃSKAI nauczał za dnia w świątyni, a na noc wychodził i spędzał ją na górze zwanej Oliwną.
15.WARSZ.PRASKAW tym czasie w ciągu dnia nauczał w świątyni, a na noc wychodził i przebywał na górze zwanej Oliwną.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I żył, nauczając dniami w Świątyni; zaś nocami wychodził i przemieszkiwał pod gołym niebem, na górze zwanej Oliwek.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITW tym okresie Jezus za dnia nauczał w świątyni, nocami natomiast wychodził i przebywał na Górze Oliwnej.
18.TOR.PRZ.I nauczał we dnie w świątyni; a wieczorami wychodził, by spędzać noc na Górze, zwanej Oliwną.