« Łuk 21:8 Ewangelia Łukasza 21:9 Łuk 21:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Lecz gdy usłyszycie wojny, i rozruchy, nie lękajcie się, musi bo wszytko to dziać się pierwej. Ale nie wnet koniec.
2.WUJEK.1923A gdy usłyszycie walki i rozruchy, nie lękajcie się: potrzeba, aby to było wprzód, aleć nie wnet koniec.
3.RAKOW.NTA gdy usłyszycie wojny i powstawania, nie strachajcie się; abowiem potrzeba aby się te rzeczy stały wprzód; ale nie wnet koniec.
4.GDAŃSKA.1881A gdy usłyszycie o wojnach i rozruchach, nie lękajcie się; albowiem musi to być pierwej, aleć jeszcze nie tu jest koniec.
5.GDAŃSKA.2017Gdy zaś usłyszycie o wojnach i rozruchach, nie bójcie się. To bowiem najpierw musi się stać, ale koniec nie nastąpi natychmiast.
6.SZCZEPAŃSKIA gdy usłyszycie o wojnach i zamieszkach, nie lękajcie się; musi bowiem to wpierw nastąpić, ale nie zaraz koniec.
7.MARIAWICIA gdy usłyszycie o bitwach i rozruchach, nie lękajcie się, bo musi to pierwej być, ale nie natychmiast koniec.
8.BIESZK.ŁUK.1931A gdy was dojdą wieści o walkach i rozruchach, niech was to nie przeraża. Bo wydarzenia te są nieuniknione jako zapowiedź końca. Ale koniec niezwłocznie po nich nie nastąpi”.
9.GRZYM1936A kiedy usłyszycie o wojnach i rozruchach, nie bójcie się, bo to najpierw przyjść musi, ale koniec jeszcze nie prędko.
10.DĄBR.WUL.1973A gdy posłyszycie o walkach i rozruchach, nie trwóżcie się; potrzeba, aby to nastąpiło pierwej i nie zaraz koniec.
11.DĄBR.GR.1961A skoro posłyszycie o walkach i wzburzeniu, nie trwóżcie się, potrzeba bowiem, aby to nastąpiło przede wszystkim, ale nie koniec na tym.
12.TYSIĄCL.WYD5I nie trwóżcie się, gdy posłyszycie o wojnach i przewrotach. To najpierw musi się stać, ale nie zaraz nastąpi koniec.
13.BRYTYJKAGdy zaś usłyszycie o wojnach i rozruchach, nie lękajcie się; to bo wiem musi stać się najpierw, lecz nie zaraz potem będzie koniec.
14.POZNAŃSKAA kiedy usłyszycie o wojnach i rozruchach, nie lękajcie się, bo to wszystko musi się najpierw stać, ale to jeszcze nie koniec.
15.WARSZ.PRASKAGdy usłyszycie odgłosy bitew i przewrotów, nie bójcie się. Musi się to najpierw stać, ale jeszcze nie zaraz będzie koniec.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A kiedy usłyszycie o wojnach i rozruchach nie zostańcie przestraszeni; bo to musi się najpierw stać, choć nie od razu będzie koniec.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITUsłyszycie też o wojnach i przewrotach. Niech was to nie przeraża, dlatego że od tego się zacznie, lecz nie zaraz nastąpi koniec.
18.TOR.PRZ.A gdy usłyszycie o wojnach i o zamieszkach, nie bądźcie przerażeni; albowiem to musi się stać najpierw; ale nie zaraz nastąpi koniec.”