« 1Moj 43:16 1 Księga Mojżeszowa 43:17 1Moj 43:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Uczynił on, jako mu rozkazano, i wwiódł męże do domu.
2.GDAŃSKA.1881I uczynił on mąż, jako mu rozkazał Józef, a wprowadził on mąż one ludzie w dom Józefów.
3.GDAŃSKA.2017Człowiek ten zrobił, jak mu Józef rozkazał, i wprowadził tych ludzi do domu Józefa.
4.NEUFELD.1863I uczynił mąż ów, jak mówił Josef i wprowadził mąż ów tych mężów do domu Josefa.
5.CYLKOWI uczynił mąż ów jako rozkazał Josef, i wprowadził mąż ów tych ludzi do domu Josefa.
6.KRUSZYŃSKII uczynił ów człowiek, jak mu powiedział Józef i wprowadził człowiek owych ludzi do domu Józefa.
7.MIESESMąż ów uczynił, jak Józef rozkazał, i wprowadził mężów tych do domu Józefa.
8.TYSIĄCL.WYD5Ów człowiek uczynił tak, jak mu polecił Józef, i zaprowadził ich do jego domu.
9.BRYTYJKAI uczynił ów mąż, jak mu rozkazał Józef, i wprowadził tych ludzi do domu Józefa.
10.POZNAŃSKATen człowiek zrobił, co mu Józef polecił i wprowadził owych ludzi w dom Józefa.
11.WARSZ.PRASKAZarządca domu uczynił tak, jak mu Józef nakazał, i wprowadził ludzi do jego domu.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem ten mąż uczynił, jak mu rozkazał Josef i ów mąż wprowadził tych ludzi do domu Josefa.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITZarządca postąpił tak, jak polecił mu Józef, i zabrał jego braci ze sobą.