« 1Moj 43:19 1 Księga Mojżeszowa 43:20 1Moj 43:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Rzekli: Prosimy cię, panie, abyś nas wysłuchał: Już przedtem przyjechaliśmy kupować żywności:
2.GDAŃSKA.1881I rzekli: Słuchaj mię, panie mój! przyjechaliśmy byli pierwej kupować żywność.
3.GDAŃSKA.2017I powiedzieli: Pozwól, panie. Przyjechaliśmy za pierwszym razem kupić żywności.
4.NEUFELD.1863I rzekli: prosimy, panie! zeszliśmy poprzednio dla zakupienia żywności.
5.CYLKOWI rzekli: "Pozwól panie! Przychodziliśmy już poprzednio kupować żywność.
6.KRUSZYŃSKImówiąc: "Wybacz mój panie, myśmy już pierwej zstąpili, aby kupić żywności;
7.MIESESi rzekli: „O panie! Zstąpiliśmy poprzednio, ażeby nabywać żywności.
8.TYSIĄCL.WYD5i rzekli: Pozwól, panie! Gdy po raz pierwszy przybyliśmy tu kupić żywności,
9.BRYTYJKAI rzekli: Pozwól, panie mój! Już raz przyjechaliśmy, aby nakupić żywności.
10.POZNAŃSKAMówili: - Pozwól, panie! Już raz zeszliśmy tu, by kupić żywność.
11.WARSZ.PRASKAMówili tak: Panie nasz! Byliśmy tu już kiedyś, żeby kupić zboża na chleb.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.mówiąc: Pozwól, panie. Już poprzednio przychodziliśmy tu kupować żywność.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITPanie, pozwól nam coś wyjaśnić - powiedzieli. - Byliśmy tu już raz po żywność.