« 1Moj 43:20 1 Księga Mojżeszowa 43:21 1Moj 43:22 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Których nakupiwszy, gdyśmy przyjechali do gospody, otworzyliśmy wory nasze i naleźliśmy pieniądze na wierzchu worów, któreśmy teraz pod tąż wagą odnieśli.
2.GDAŃSKA.1881I stało się, gdyśmy przyjechali do gospody, i rozwiązaliśmy wory nasze, oto, pieniądze każdego były na wierzchu woru jego, pieniądze nasze, według wagi ich, któreśmy zaś przynieśli w rękach naszych.
3.GDAŃSKA.2017A gdy przyjechaliśmy do gospody i rozwiązaliśmy nasze wory, pieniądze każdego były na wierzchu jego wora, nasze pieniądze w pełnej wadze. Przywieźliśmy je więc ze sobą.
4.NEUFELD.1863I stało się gdyśmy przyszli do gospody i otworzyliśmy miechy swoje, a otóż pieniądze każdego z nas były u otworu miecha jego, były to pieniądze nasze wedle wagi ich, i przywieźliśmy je na powrót w rękach swoich.
5.CYLKOWI stało się, gdyśmy przybyli do gospody i rozwiązali biesagi nasze, a oto pieniądze każdego u otworu biesagi jego, pieniądze nasze według wagi ich! I przywieźliśmy je napowrót w rękach naszych.
6.KRUSZYŃSKIgdyśmy przyszli do postoju nocnego i otworzyliśmy wory, a oto pieniądze każdego na wierzchu swego woru, pieniądze nasze według swej wagi; przynieśliśmy je w swoich rękach;
7.MIESESLecz działo się, iż, – skoro przyszliśmy do gospody i rozwiązalim wory nasze, – oto pieniądze każdego na wierzchu wora jego, pieniądze nasze wedle wagi swojej; – przywieźliśmy je sami z powrotem,
8.TYSIĄCL.WYD5wracając, rozwiązaliśmy nasze torby w gospodzie i znaleźliśmy na wierzchu torby każdego pieniądze, tak jak były odliczone. Z powrotem przywieźliśmy je z sobą.
9.BRYTYJKAA gdy przyjechaliśmy do gospody i rozwiązaliśmy wory nasze, oto pieniądze każdego były na wierzchu jego woru w pełnej ich wadze, dlatego przywieźliśmy je z sobą.
10.POZNAŃSKAPotem przybyliśmy do gospody i otworzyliśmy swoje wory, a tu pieniądze każdego leżały na wierzchu jego wora. Nasze pieniądze w pełnej wadze! Przynieśliśmy je więc z powrotem ze sobą.
11.WARSZ.PRASKAKiedyśmy jednak zatrzymali się w gospodzie i zaczęli otwierać nasze worki, każdy z nas znalazł na samym wierzchu pewną sumę pieniędzy, dokładnie taką samą, jaką zapłacił za zboże. Własnymi rękami oddajemy teraz te pieniądze z powrotem.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A gdy przybyliśmy do gospody oraz rozwiązaliśmy nasze toboły, stało się, że oto pieniądze każdego były u otworu jego tobołu; nasze pieniądze według ich wagi. Zatem przywieźliśmy je z powrotem w naszych rękach.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy w drodze powrotnej, w gospodzie, rozwiązaliśmy nasze worki, każdy z nas znalazł na wierzchu swego wora pełną sumę uiszczonych pieniędzy. Te pieniądze przywieźliśmy z powrotem.