« 1Moj 43:27 1 Księga Mojżeszowa 43:28 1Moj 43:29 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Którzy odpowiedzieli: Zdrów jest sługa twój, ojciec nasz: jeszcze żyw. I schyliwszy się, pokłonili się mu.
2.GDAŃSKA.1881A oni odpowiedzieli: Zdrówci sługa twój, ojciec nasz, jeszczeć żyw. A schyliwszy się, pokłonili mu się.
3.GDAŃSKA.2017A oni odpowiedzieli: Twój sługa, nasz ojciec, jest zdrowy, jeszcze żyje. I uklękli, i pokłonili mu się.
4.NEUFELD.1863I rzekli dobrze się wiedzie słudze twojemu ojcu naszemu, jeszcze żyje. I schylili się i ukłonili się.
5.CYLKOWA odpowiedzieli: "Zdrów sługa twój, ojciec nasz; jeszcze żyje." I schylili się i pokłonili.
6.KRUSZYŃSKIOdpowiedzieli: "Sługa twój, ojciec nasz, zdrów jest, jeszcze żyje"; a skłaniając się, pochylili się.
7.MIESESOni odrzekli: „Pomyślnie miewa się ojciec nasz, twój sługa, on jeszcze żyw”, – skłonili się i bili pokłon.
8.TYSIĄCL.WYD5Odpowiedzieli: Sługa twój, a nasz ojciec, dobrze się miewa. Jeszcze żyje. I znów padli na kolana i oddali pokłon.
9.BRYTYJKAA oni odpowiedzieli: Zdrów jest sługa twój, ojciec nasz, jeszcze żyje. I ponownie oddali mu głęboki pokłon.
10.POZNAŃSKAOdpowiedzieli: - Twój sługa a nasz ojciec jest zdrowy; jeszcze żyje. I pokłonili mu się głęboko.
11.WARSZ.PRASKAOdpowiedzieli mu: Twój sługa, ojciec nasz, czuje się dobrze, dotąd żyje. I znów skłonili się aż do samej ziemi.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A oni odpowiedzieli: Zdrowy jest twój sługa, a nasz ojciec; jeszcze żyje. I schylili się oraz pokłonili.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITTak - odpowiedzieli. - Żyje nasz ojciec, twój sługa, i nadal ma się dobrze. Potem znów skłonili się nisko i złożyli mu pokłon.