« 1Moj 43:32 1 Księga Mojżeszowa 43:33 1Moj 43:34 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Siedli przed nim, pierworodny według pierworodzieństwa swego, a najmłodszy według lat swoich: i dziwowali się bardzo,
2.GDAŃSKA.1881I usiedli przed obliczem jego, pierworodny według pierworodztwa swego, a młodszy według młodości swej; i dziwowali się mężowie oni patrząc jeden na drugiego.
3.GDAŃSKA.2017I usiedli przed nim, pierworodny według swego pierworództwa, a młodszy według swej młodości. I dziwili się ci mężczyźni, patrząc jeden na drugiego.
4.NEUFELD.1863I siedzieli przed nim, starszy po starszeństwie swojém, a młodszy po młodości swojéj. I zdziwili się mężowie nawzajem.
5.CYLKOWI usiedli przed nim, - starszy po starszeństwie swojém, a młodszy po młodości swojej; i zdziwieni spoglądali jeden na drugiego.
6.KRUSZYŃSKII usiedli naprzeciwko Józefa, starszy według swego starszeństwa, a najmłodszy według swego wieku i dziwili się owi ludzie jeden wobec drugiego.
7.MIESESOni zasiedli przed nim: starszy wedle starszeństwa swego, a młodszy wedle młodości swojej, tak iż zadziwili się mężowie ci jeden ku drugiemu.
8.TYSIĄCL.WYD5Zasiedli [bracia] przed nim tak, iż najstarszy zajął miejsce zgodnie ze swym prawem starszeństwa, a najmłodszy według swego wieku; oni zaś zdziwieni tym, spoglądali jeden na drugiego.
9.BRYTYJKAUsiedli naprzeciw niego, od najstarszego do najmłodszego według wieku, i ze zdziwieniem patrzyli jeden na drugiego.
10.POZNAŃSKAUsiedli więc przed nim: pierworodny jak się godziło pierworodnemu, a najmłodszy zgodnie ze swym młodym wiekiem; a ludzie ci zdziwieni spoglądali jeden na drugiego.
11.WARSZ.PRASKAJózef kazał im zająć miejsca przed sobą, i to w taki sposób, że pierworodny zasiadł na pierwszym miejscu, a najmłodszy – na ostatnim. Zdziwieni tym, spoglądali z niepokojem jeden na drugiego.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem przed nim usiedli starszy w zgodzie ze swym starszeństwem, a młodszy według swojej młodości więc zdziwieni spoglądali jeden na drugiego.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITUsiedli zatem naprzeciw niego. Stosownie do wieku. Najpierw najstarszy. W końcu najmłodszy. I patrzyli jeden na drugiego ze zdumieniem.