« 1Moj 43:33 1 Księga Mojżeszowa 43:34 1Moj 44:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Wziąwszy części, które od niego brali: a większa część dostała się Benjaminowi, tak iż piącią części przechodziła. I pili, i popili się z nim.
2.GDAŃSKA.1881I biorąc potrawy przed sobą dawał im; a dostała się pięć kroć większa część Benjaminowi nad inne części onych wszystkich; i pili, a podpili sobie z nim.
3.GDAŃSKA.2017Potem brał potrawy sprzed siebie i kazał im zanieść. A porcja Beniamina była pięciokrotnie większa od porcji ich wszystkich. Pili i podpili sobie z nim.
4.NEUFELD.1863I wniesiono podarunki z przed oblicza jego dla nich, a podarunek Binjamina przewyższył podarunki wszystkich pięć razy, i pili i upili się z nim.
5.CYLKOWI wniesiono upominki z przed oblicza jego dla nich; a przewyższył upominek dla Binjamina upominki wszystkich pięciokrotnie. I pili i podpili sobie z nim.
6.KRUSZYŃSKII kazał postawić porcję przed każdym z nich, a porcję Benjamina pięciokrotnie powiększył w porównaniu z daniem wszystkich. Pili i podochocili się z nim.
7.MIESESZaniesiono upominki od niego ku nim, a były upominki [dla] Benjamina liczniejsze pięciokrotnie od upominków ich wszystkich; oni zaś pili, a podpili sobie z nim.
8.TYSIĄCL.WYD5Po czym polecił zanieść im porcje ze swego stołu; porcja dla Beniamina była pięciokrotnie większa. Oni zaś, ucztując z nim, rozweselili się pod wpływem wina.
9.BRYTYJKAPotem kazał podawać im ze swego stołu potrawy, przy czym część Beniamina była pięć razy większa niż części wszystkich innych. I pili z nim i podpili sobie.
10.POZNAŃSKA[Józef] kazał porcje, które [leżały] przed nim, zanieść im; ale porcja Beniamina była pięciokrotnie większa od porcji wszystkich innych. Pili i przy tym podochocili sobie razem z nim.
11.WARSZ.PRASKAPotem polecił postawić przed nimi dania z własnego stołu. Potrawy zaniesione Beniaminowi pięciokrotnie przewyższały ilością to, co podawano innym. I pili z nim w radosnym nastroju.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A sprzed jego oblicza wniesiono dla nich upominki; lecz upominek dla Binjamina pięciokrotnie przewyższał upominki dla wszystkich. Zatem pili i sobie z nim podpili.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITOn natomiast podawał im porcje ze swojego stołu. Porcja Beniamina była pięć razy większa niż porcje reszty. Potem z nim pili i podpili sobie.