« 1Moj 43:3 1 Księga Mojżeszowa 43:4 1Moj 43:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Jeźli tedy chcesz go posłać z nami, pojedziemy społem, i nakupiemyć potrzeb.
2.GDAŃSKA.1881Jeźli tedy poślesz brata naszego z nami, pojedziemy i nakupiemyć żywności;
3.GDAŃSKA.2017Jeśli więc poślesz naszego brata z nami, pojedziemy i nakupimy ci żywności;
4.NEUFELD.1863Jeżeli poślesz brata naszego z nami, to znijdziemy i kupimy ci żywność.
5.CYLKOWJeżeli zechcesz posłać brata naszego z nami, to znijdziem, i zakupim ci żywności.
6.KRUSZYŃSKIJeśli tedy zezwolisz na wysianie brata naszego z nami, zstąpimy i kupimy ci żywności.
7.MIESESA więc, jeżeli poślesz brata naszego z nami, – znijdziem i nabędziem żywności dla ciebie;
8.TYSIĄCL.WYD5Jeżeli jesteś gotów posłać z nami naszego brata, pojedziemy i kupimy ci żywności,
9.BRYTYJKAJeśli więc puścisz z nami brata naszego, pojedziemy i zakupimy ci żywności.
10.POZNAŃSKAJeśli jesteś gotów posłać z nami naszego brata, ruszymy w dół i zakupimy żywności dla ciebie.
11.WARSZ.PRASKAJeśli jesteś gotów posłać z nami naszego brata, to zaraz wyruszymy, żeby znów zakupić zboża na chleb.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jeżeli zechcesz posłać z nami naszego brata, to zejdziemy i nakupimy ci żywności.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITJeśli więc poślesz z nami naszego brata, pojedziemy i zakupimy ci żywności.