« Psal 102:12 Księga Psalmów 102:13 Psal 102:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(101:14) Ty wstanę smiłujesz sie Syjon, bo czas smiłowania jego, bo przyszedł jest czas.
2.PS.PUŁAWSKI(101:14) Ty wstanąc smiłujesz sie nad Syjon, bo czas smiłowania jego, bo przyszedł czas.
3.WUJEK.1923(102:14) Ty powstawszy, zmiłujesz się nad Syonem; boć czas zmiłowania nad nim, bo przyszedł czas.
4.GDAŃSKA.1881(102:14) Ty powstawszy zmiłujesz się nad Syonem; boć czas, żebyś się zlitował nad nim, gdyż przyszedł czas naznaczony.
5.GDAŃSKA.2017Powstaniesz i zmiłujesz się nad Syjonem, bo czas, byś się nad nim zlitował, gdyż nadszedł czas wyznaczony.
6.GÖTZE.1937(102:14) Ty powstaniesz, zmiłujesz się nad Syjonem, bo czas, abyś go ułaskawił; bo przyszedł czas naznaczony.
7.CYLKOW(102:14) Ty powstaniesz i zmiłujesz się nad Cyonem, bo czas ułaskawić go, bo nadeszła pora.
8.KRUSZYŃSKI(102:14) Ty, gdy powstaniesz, zmiłujesz się nad Sjonem, albowiem jest czas zmiłowania się nad nim, albowiem nadszedł czas oznaczony.
9.ASZKENAZY (102:14) Ty powstaniesz, zmiłujesz się Syonu, gdyż czas, by się nad nim litować, bo nadszedł czas naznaczony.
10.SZERUDA(102:14) Ty powstaniesz, zmiłujesz się nad Syjonem, bo czas zlitować się nad nim, bo nadeszła właściwa pora.
11.TYSIĄCL.WYD1(101:14) Powstań i okaż litość Syjonowi, bo jest pora, byś się nad nim zmiłował, albowiem nadeszła godzina.
12.TYSIĄCL.WYD5(102:14) Powstaniesz i okażesz litość Syjonowi, bo czas już, byś się nad nim zmiłował, <bo nadeszła godzina>.
13.BRYTYJKA(102:14) Ty powstaniesz, zmiłujesz się nad Syjonem, Bo czas zlitować się nad nim, gdyż nadeszła właściwa pora.
14.POZNAŃSKA(102:14) Powstaniesz i ulitujesz się nad Syjonem, bo już czas, byś się nad nim zlitował, bo już nadszedł czas!
15.WARSZ.PRASKA(102:14) Powstaniesz, by ulitować się nad Syjonem, bo nadszedł już czas tej litości, nadeszła już jego godzina.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(102:14) Ty powstaniesz i zmiłujesz się nad Cyonem, bo czas go ułaskawić, nadeszła wyznaczona pora.
17.EIB.BIBLIA.2016(102:14) Ty powstaniesz, zmiłujesz się nad Syjonem, Bo czas zlitować się nad nim, Bo nadeszła właściwa pora.