« Psal 102:17 Księga Psalmów 102:18 Psal 102:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(101:19) Napisana bądźcie ta w pokoleniu drugiem, a lud, jenż stworzon będzie, chwalić ❬będzie❭ Gospodna.
2.PS.PUŁAWSKI(101:19) Napisana bądźcie ta w pokoleniu drugiem, a lud, jen stworzon ❬będzie❭, chwalić będzie Boga.
3.WUJEK.1923(102:19) Niech to napiszą rodzajowi potomnemu: a lud, który będzie stworzony, będzie Pana chwalił.
4.GDAŃSKA.1881(102:19) To zapiszą dla narodu potomnego, a lud, który ma być stworzony, chwalić będzie Pana,
5.GDAŃSKA.2017Zapiszą to dla przyszłego pokolenia, a lud, który ma być stworzony, będzie chwalić PANA.
6.GÖTZE.1937(102:19) Będzie to zapisane dla przyszłego pokolenia; a lud, który ma być stworzony, chwalić będzie Pana.
7.CYLKOW(102:19) Zapisze się to dla rodu potomnego, a lud odrodzony będzie chwalił Pana.
8.KRUSZYŃSKI(102:19) Będzie to zapisane dla pokolenia przyszłego, a lud, stworzony, będzie wychwalał Pana,
9.ASZKENAZY (102:19) Niechajże to będzie zapisane dla ostatniego pokolenia a lud, który się narodzi, będzie sławił Pana jestestwa.
10.SZERUDA(102:19) Niech to zapiszą dla pokolenia przyszłego, i niech chwali Pana lud, który będzie stworzony,
11.TYSIĄCL.WYD1(101:19) Dla pokolenia, co przyjdzie, należy to spisać, a lud, co powstanie, niech wychwala Pana.
12.TYSIĄCL.WYD5(102:19) Należy to zapisać dla następnego pokolenia, a lud, który zostanie stworzony, niech wychwala Pana!
13.BRYTYJKA(102:19) Niech to zapiszą dla pokolenia przyszłegoI niech chwali Pana lud, który będzie stworzony,
14.POZNAŃSKA(102:19) Niech to będzie zapisane dla przyszłych pokoleń, by sławił Jahwe lud, który będzie.
15.WARSZ.PRASKA(102:19) Trzeba to napisać dla przyszłych pokoleń, aby narody, które kiedyś żyć będą, Panu cześć oddawały.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(102:19) To się zapisze dla rodu potomnego, a lud stworzony będzie chwalił WIEKUISTEGO.
17.EIB.BIBLIA.2016(102:19) Niech to zapiszą dla przyszłych pokoleń I niech chwali PANA lud, który On utworzy!