« Jer 21:1 Księga Jeremiasza 21:2 Jer 21:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Spytaj o nas Pana; bo Nabuchodonozor, król Babiloński walczy przeciwko nam: owa snadź Pan uczyni z nami według wszech dziwów swoich, i odciągnie od nas.
2.GDAŃSKA.1881Poradź się, proszę, o nas Pana; bo Nabuchodonozor, król Babiloński, walczy przeciwko nam: owa snać uczyni Pan z nami według wszystkich dziwnych spraw swoich, żeby odciągnął od nas.
3.GDAŃSKA.2017Poradź się, proszę, PANA w naszej sprawie, bo Nabuchodonozor, król Babilonu, walczy przeciwko nam. Może PAN postąpi z nami zgodnie ze wszystkimi swoimi cudownymi dziełami, aby ten odstąpił od nas.
4.CYLKOWDopytuj się też u Wiekuistego o nas, gdyż Nebukadrecar, król Babelu, walczy przeciw nam; może uczyni Wiekuisty z nami według wszystkich cudów swoich, żeby odstąpił od nas.
5.KRUSZYŃSKI"Proszę cię, dopytuj się u Boga o nas, albowiem Nebukadreccar, król babiloński, wypowiedział nam wojnę; może Bóg uczyni dla nas wszystkie swoje wielkie cuda, aby odstąpił od nas".
6.TYSIĄCL.WYD1«Poradź się, proszę, za nami Jahwe, gdyż Nabuchodonozor, król Babilonu, wszczyna przeciw nam wojnę. Może postąpi z nami Jahwe według swej cudownej mocy, żeby tamten odstąpił od nas».
7.TYSIĄCL.WYD5Poradź się Pana w naszym imieniu, bo Nabuchodonozor, król babiloński, wypowiedział nam wojnę. Może Pan znowu zacznie czynić na korzyść naszą dziwne rzeczy, tak że tamten odstąpi od nas.
8.BRYTYJKAPoradź się Pana w naszej sprawie, gdyż Nebukadnesar, król babiloński, prowadzi z nami wojnę: Może Pan postąpi z nami jak dawniej przy wszystkich cudownych dziełach i sprawi, że ten od nas odstąpi.
9.POZNAŃSKA- poradź się Jahwe o nas, bo król Babilonu, Nebukadnezar, wojuje przeciwko nam. Może Jahwe wystąpi w naszej sprawie, podobnie jak przy wszystkich cudownych swych dziełach, by [wróg] odstąpił od nas.
10.WARSZ.PRASKAPoproś Pana o radę w naszej sprawie, bo Nabuchodonozor, król babiloński, wypowiedział nam wojnę. Może Pan zechce znów w naszej obronie uczynić swoje wielkie znaki przedziwne i zmusić przez to naszych wrogów do ucieczki?
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dopytuj się o nas u WIEKUISTEGO, gdyż Nabukadrecar, król Babelu, walczy przeciwko nam; może WIEKUISTY uczyni z nami według wszystkich swoich cudów, by od nas odszedł.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITPoradź się PANA w naszej sprawie. Najechał nas Nebukadnesar, król Babilonu. Może PAN dokona dla nas cudu podobnego do wszystkich poprzednich - i król odstąpi on od nas.