« Jer 21:6 Księga Jeremiasza 21:7 Jer 21:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A potem mówi Pan: Dam Sedecyasza, króla Judzkiego, i sługi jego i lud jego, i którzy pozostali w tem mieście od moru i od miecza i od głodu, w rękę Nabuchodonozora, króla Babilońskiego, i w rękę nieprzyjaciół ich i w rękę szukających dusze ich, i bobije je paszczeką miecza: a nie da się ubłagać, ani zfolguje, ani się zmiłuje.
2.GDAŃSKA.1881A potem, tak mówi Pan, podam Sedekijasza, króla Judzkiego, i sługi jego, i lud, to jest tych, którzy pozostaną w tem mieście po morze, i po mieczu, i po głodzie, w rękę Nabuchodonozora, króla Babilońskiego i w rękę nieprzyjaciół ich, a tak w rękę szukających duszy ich, który ich pobije ostrzem miecza: nie przepuści im, ani im sfolguje, ani się zmiłuje.
3.GDAŃSKA.2017A potem, mówi PAN, wydam Sedekiasza, króla Judy, jego sługi i lud oraz ocalałych w tym mieście od zarazy, od miecza i od głodu w ręce Nabuchodonozora, króla Babilonu, w ręce ich wrogów i w ręce czyhających na ich życie. A on pobije ich ostrzem miecza, nie pożałuje ich ani nie oszczędzi, ani się nie zlituje.
4.CYLKOWA następnie, rzecze Wiekuisty, wydam Cydkjasza, króla Judy, i sługi jego, i lud pozostały w mieście tém po morze, i po mieczu, i po głodzie, w moc Nebukadrecara, króla Babelu, i w moc wrogów ich, i w moc czyhających na życie ich, i pobije ich ostrzem miecza; nie zaoszczędzi ich, ani ulituje się, ani zmiłuje.
5.KRUSZYŃSKIA gdy się to stanie - rzecze Bóg - wydam Sedecjasza, króla judzkiego, sługi jego, lud i tych, którzy ocaleją w tem mieście od zarazy, od miecza i od głodu, w ręce Nebukadreccara, króla babilońskiego, tudzież w ręce jego wrogów i w ręce tych, co czyhają na ich życie; a on pobije ich ostrzem miecza, nie oszczędzi ich, i nie będzie miał ani litości, ani współczucia.
6.TYSIĄCL.WYD1Potem — wyrocznia Jahwe — wydam Sedecjasza, króla judzkiego, urzędników jego i lud, tych, którzy ocaleją w tym mieście od zarazy, miecza i głodu, w ręce Nabuchodonozora, króla babilońskiego, w ręce ich wrogów i w ręce tych, co czyhają na ich życie; a on pobije ich ostrzem miecza, nie oszczędzając ich, nie litując się ani nie współczując.
7.TYSIĄCL.WYD5Następnie zaś - wyrocznia Pana - wydam Sedecjasza, króla judzkiego, jego sługi i lud, który ocaleje w tym mieście od zarazy, od miecza i od głodu, w ręce Nabuchodonozora, króla babilońskiego, oraz w ręce ich nieprzyjaciół i w ręce tych, co nastają na ich życie. Zabije on ich mieczem, nie będzie ich żałował, nie będzie miał litości ani miłosierdzia.
8.BRYTYJKAPo czym – mówi Pan – wydam Sedekiasza, króla judzkiego, i jego sługi, i lud, i tych, którzy pozostaną w tym mieście po zarazie i po mieczu, i po głodzie, w rękę Nebukadnesara, króla babilońskiego, w moc ich wrogów i w moc czyhających na ich życie, i on pobije ich ostrzem miecza: nie oszczędzi ich, nie ulituje się i nie zmiłuje się.
9.POZNAŃSKANastępnie - to wyrok Jahwe - wydam Sedecjasza, króla Judy, i sługi jego oraz lud ocalały w tym mieście od zarazy, od miecza i głodu w ręce króla babilońskiego Nebukadnezara, w ręce ich nieprzyjaciół i tych, którzy nastają na ich życie, a on porazi ich ostrzem miecza, nie oszczędzając ich, nie mając litości ani miłosierdzia".
10.WARSZ.PRASKAPotem zaś – mówi Pan – króla judzkiego Sedecjasza oraz wszystkich jego poddanych i mieszkańców tego miasta, ocalałych od zarazy, wydam na pastwę miecza i głodu: znajdą się w rękach Nabuchodonozora, króla babilońskiego, w rękach wszystkich swych wrogów i pod władzą tych, którzy czyhają na ich życie. Wszyscy poginą od miecza, nikt nie zazna litości ani miłosierdzia żadnego.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Następnie po zarazie, po mieczu i po głodzie mówi WIEKUISTY, wydam Cydkjasza, króla Judy, jego sługi oraz lud pozostały w tym mieście, w moc Nabukadrecara, króla Babelu, w moc ich wrogów i w moc czyhających na ich życie, więc ich pobije ostrzem miecza; nie oszczędzi ich, nie ulituje się, ani nie okaże współczucia.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITNastępnie - oświadcza PAN - wydam Sedekiasza, króla Judy, jego służbę, lud oraz tych, którzy pozostaną w tym mieście po zarazie, po mieczu i po głodzie, w ręce Nebukadnesara, króla Babilonu, w ręce ich wrogów i w ręce czyhających na ich życie. Pobije ich on ostrzem miecza. Nie będzie oszczędzał, nie okaże litości ani miłosierdzia.