« Sęd 1:12 Księga Sędziów 1:13 Sęd 1:14 » 

1.WUJEK.1923A gdy go dobył Othoniel, syn Cenez, brat Kaleb ów mniejszy, dał mu Akszę, córkę swą, za żonę.
2.GDAŃSKA.1881I wziął je Otonijel, syn Keneza, młodszego brata Kalebowego.; a dał mu Achsę, córkę swą, za żonę.
3.GDAŃSKA.2017Zdobył je Otniel, syn Kenaza, młodszego brata Kaleba. I dał mu swoją córkę Aksę za żonę.
4.CYLKOWI zdobył je Othniel, syn Kenaza, młodszy brat Kaleba; i oddał mu córkę swą Achsę za żonę.
5.KRUSZYŃSKIOtnijel, syn Kenaza, brata młodszego Kalebowego, zdobył ją i dał mu Aksę, córkę swoją za żonę.
6.TYSIĄCL.WYD5Zdobył je Otniel, syn Kenaza, młodszego brata Kaleba, i Kaleb dał mu za żonę swoją córkę, Aksę.
7.BRYTYJKAZdobył je Otniel, syn Kenaza, młodszego brata Kaleba; dał mu więc Achsę, swoją córkę, za żonę.
8.POZNAŃSKAI zajął je Otniel, potomek Kenaza, brat Kaleba, młodszy od niego; i oddał mu swoją córkę Aksę za żonę.
9.WARSZ.PRASKAZdobył miasto syn Kenaza, młodszego brata Kaleba, Otniel, i jemu to dał Kaleb za żonę swoją córkę Aksę.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I zdobył je Othniel, syn Kenara, młodszego brata Kaleba; więc oddał mu za żonę swoją córkę Achsę.
11.EIB.BIBLIA.2016Zdobył je Otniel, syn Kenaza, młodszego brata Kaleba, i Kaleb dał mu swoją córkę Achsę za żonę.