« Sęd 1:7 Księga Sędziów 1:8 Sęd 1:9 » 

1.WUJEK.1923Dobywając tedy synowie Juda Jeruzalem, wzięli je i porazili je paszczeką miecza, dawszy na spalenie wszystko miasto.
2.GDAŃSKA.1881Bo walczyli przedtem synowie Judowi przeciwko Jeruzalemowi i wzięli je, i wysiekli je ostrzem miecza, i miasto spalili ogniem.
3.GDAŃSKA.2017Przedtem bowiem synowie Judy walczyli przeciwko Jerozolimie, zdobyli ją i pobili ostrzem miecza, a miasto spalili ogniem.
4.CYLKOWJudejczycy bowiem uderzyli byli na Jerozolimę i zdobyli ją i porazili ostrzem miecza i oddali miasto na pastwę ognia.
5.KRUSZYŃSKISynowie Judy walczyli przeciwko Jeruzalem i zdobyli ją; ostrzem miecza ją pobili i miasto wydali na spalenie.
6.TYSIĄCL.WYD5<Synowie Judy uderzyli na Jerozolimę, zdobyli ją, lud wycięli ostrzem miecza, a miasto spalili>.
7.BRYTYJKAPotem walczyli synowie Judy przeciwko Jeruzalemowi, zdobyli je, wybili mieszkańców jego ostrzem miecza, a miasto puścili z dymem.
8.POZNAŃSKASynowie Judy oblegali także Jerozolimę i zdobyli ją; wycięli mieszkańców w pień, a miasto spalili.
9.WARSZ.PRASKAPotem synowie Judy uderzyli na Jerozolimę, a zdobywszy miasto, wszystkich jego mieszkańców wytracili ostrzem miecza, a miasto puścili z dymem.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bowiem Judejczycy uderzyli na Jeruszalaim i ją zdobyli, porazili ją ostrzem miecza oraz oddali miasto na pastwę ognia.
11.EIB.BIBLIA.2016Następnie Judejczycy walczyli przeciw Jerozolimie, zdobyli ją, pobili ostrzem miecza, a miasto puścili z dymem.