« Mar 11:27 Ewangelia Marka 11:28 Mar 11:29 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I mówią mu, którą to władzą czynisz? a kto tobie tę władzą dał, abyś to czynił?
2.WUJEK.1923I mówili mu: Którąż to mocą czynisz? a ktoć dał tę władzą, abyś to czynił?
3.RAKOW.NTI mówią mu: Którą zwierzchnością te rzeczy czynisz? a ktoć zwierzchność tę dał, abyś te rzeczy czynił?
4.GDAŃSKA.1881I mówili do niego: Którąż to mocą czynisz? a kto ci dał tę moc, abyś to czynił?
5.GDAŃSKA.2017I zapytali: Jakim prawem to czynisz? I kto dał ci władzę, żeby to czynić?
6.SZCZEPAŃSKIi mówią Mu: Jakiem prawem to czynisz? albo kto Ci udzielił tej władzy, byś to czynił?
7.GRZYM1936i rzekli: Jaką władzą to czynisz? Kto cię do tego upoważnił?
8.DĄBR.WUL.1973i rzekli do niego: Jaką mocą to czynisz? I kto ci dał taką władzę, abyś to czynił?
9.TYSIĄCL.WYD5i zapytali Go: Jakim prawem to czynisz? I kto ci dał tę władzę, żebyś to czynił?
10.BRYTYJKAI mówili do niego: Jaką mocą to czynisz? Albo kto ci dał tę moc, abyś to czynił?
11.POZNAŃSKAi pytają Go: - Jaką mocą to czynisz? albo: Kto Cię upoważnił, abyś to czynił?
12.WARSZ.PRASKAi pytali Go: Jaką mocą to czynisz? Kto Ci dał taką władzę, żebyś to mógł czynić?
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.oraz mu mówili: W jakim autorytecie to robisz? Kto ci dał ten autorytet, abyś to robił?
14.EIB.BIBLIA.2016Rozpoczęli od pytania: Jakim prawem dokonujesz tych rzeczy? Kto dał Ci władzę, abyś ich dokonywał?
15.TOR.NOWE.PRZ.I mówili do Niego: Jakim prawem to czynisz? I kto Ci dał to prawo, abyś to czynił?