« Mar 11:29 Ewangelia Marka 11:30 Mar 11:31 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Nurzanie Johanowe zniebali było czyli zludzi? odpowiedzciesz mi.
2.WUJEK.1923Chrzest Janów z niebali był, czyli z ludzi? odpowiedzcie mi.
3.RAKOW.NTPonurzenie Janowe z niebali było, czy z ludzi? odpowiedzcie mi.
4.GDAŃSKA.1881Chrzest Jana z niebaż był, czyli z ludzi? Odpowiedzcie mi.
5.GDAŃSKA.2017Czy chrzest Jana pochodził z nieba czy od ludzi? Odpowiedzcie mi.
6.SZCZEPAŃSKICzy chrzest Jana z nieba pochodził, czy od ludzi? - odpowiedzcie Mi!
7.GRZYM1936Czy chrzest Jana był z nieba czy od ludzi? Odpowiedzcie mi.
8.DĄBR.WUL.1973Chrzest Jana z nieba był czy z ludzi? Odpowiedzcież mi.
9.TYSIĄCL.WYD5Czy chrzest Janowy pochodził z nieba, czy też od ludzi? Odpowiedzcie Mi.
10.BRYTYJKAChrzest Jana był z nieba czy od ludzi? Odpowiedzcie mi.
11.POZNAŃSKACzy chrzest Jana pochodził z nieba, czy od ludzi? Odpowiedzcie Mi.
12.WARSZ.PRASKACzy chrzest Jana z nieba jest, czy też pochodzi od ludzi? Odpowiedzcie Mi!
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Chrzest Jana był z Nieba, czy z ludzi? Odpowiedzcie mi.
14.EIB.BIBLIA.2016Czy Jan chrzcił ludzi na polecenie Nieba, czy też była to rzecz ludzka? Odpowiedzcie mi.
15.TOR.NOWE.PRZ.Czy chrzest Jana był z nieba, czy z ludzi? Odpowiedzcie mi.