« 5Moj 30:11 5 Księga Mojżeszowa 30:12 5Moj 30:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPani na niebie postawiono, aby mogł rzec: „Kto z nas może na niebo wstępić, aby przyniosł to k nam, i posłuchamy, i skutkiem napełnimy?”.
2.WUJEK.1923Ani położone na niebie, żebyś mógł mówić: Któż z nas może wstąpić do nieba, aby je zniósł do nas, i żebyśmy słyszeli i skutkiem pełnili?
3.GDAŃSKA.1881Nie jest w niebie, żebyś rzekł: Któż nam wstąpi do nieba, a wziąwszy je, przyniesie do nas, i opowie je nam, abyśmy je pełnili?
4.GDAŃSKA.2017Nie jest w niebie, byś miał mówić: Któż dla nas wstąpi do nieba i przyniesie je nam, i opowie je nam, abyśmy je wypełniali?
5.CYLKOWNie na niebie ono, żebyś rzekł: któż wstąpi dla nas do nieba, aby go nam dostał, i obwieścił je, abyśmy je pełnili!
6.KRUSZYŃSKINie są w niebie, abyś mógł mówić: "Któż dla nas wstąpi do nieba, aby je wziął dla nas, iżbyśmy mogli ich słuchać i wykonywać?"
7.MIESESOno nie jest w niebie, iżby [można było] mawiać: „Któż wyjdzie dla [z] nas ku niebiosom, przyjmie je dla nas i je nam obwieści, ażebyśmy je wykonywali.”
8.TYSIĄCL.WYD5Nie jest w niebiosach, by można było powiedzieć: Któż dla nas wstąpi do nieba i przyniesie je nam, a będziemy słuchać i wypełnimy je.
9.BRYTYJKANie jest ono na niebie, aby trzeba było mówić: Któż nam wstąpi do nieba i do nas je sprowadzi, i nam je oznajmi, abyśmy je spełniali?
10.POZNAŃSKANie jest w niebiosach, [byś] miał mówić: "Któż wstąpi dla nas do nieba, aby je wziąć dla nas i ogłosić nam, byśmy je wypełniali?"
11.WARSZ.PRASKANie jest w niebiosach, żebyście musieli mówić: Któż pójdzie dla nas do nieba, aby go tam szukać i usłyszeć je, byśmy potem mogli je wypełnić?
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nie jest ono w niebie, byś powiedział: Kto wstąpi dla nas do nieba, aby je dla nas dostać i obwieścić, abyśmy je pełnili?
13.EIB.BIBLIA.2016Nie jest ono na niebie, by trzeba było mówić: Kto nam się wespnie do nieba, przyniesie nam je stamtąd i ogłosi, abyśmy mogli je spełniać?