« 5Moj 30:16 5 Księga Mojżeszowa 30:17 5Moj 30:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPA jestli odwrocono będzie serce twe a nie będziesz chcieć słyszeć, a błędem sąc okłaman kłaniać się będziesz bogom cudzym i służyć jim,
2.WUJEK.1923Lecz jeźli się odwróci serce twoje, i nie będziesz chciał słuchać, a błędem zwiedziony pokłonisz się cudzym bogom, i będziesz im służył:
3.GDAŃSKA.1881Jeźli się zaś odwróci serce twoje, a nie usłuchasz, ale dawszy się zwieść, będziesz się kłaniał bogom obcym, i będziesz im służył:
4.GDAŃSKA.2017Jeśli zaś twoje serce odwróci się i nie posłuchasz, ale dasz się odwieść, będziesz oddawał pokłon innym bogom i im służył;
5.CYLKOWJeżeli się zaś odwróci serce twoje, a nie usłuchasz i dasz się odwieść, i ukorzysz się bogom cudzym, i będziesz służył im, -
6.KRUSZYŃSKILecz jeśli serce twoje się odwróci i nie będziesz słuchał, ale dasz się uwieść, aby się kłaniać bogom obcym i służyć im,
7.MIESESWszakże, jeśli serce twe odwróci się, [iż] nie będziesz słuchał, wyprzesz się, będziesz bił pokłony obcym bogom i będziesz służył im, –
8.TYSIĄCL.WYD5Ale jeśli swe serce odwrócisz, nie usłuchasz, zbłądzisz i będziesz oddawał pokłon cudzym bogom, służąc im -
9.BRYTYJKAJeżeli zaś odwróci się twoje serce i nie będziesz słuchał, jeżeli dasz się odwieść i będziesz oddawał pokłon innym bogom oraz im służył,
10.POZNAŃSKAJeżeli jednak twe serce się odwróci, jeśli nie będziesz posłuszny i dasz się zwieść, czcząc obce bóstwa i służąc im,
11.WARSZ.PRASKAJeżeli jednak twoje serce odwróci się [od Jahwe] i wcale nie będziesz słuchał Jego głosu, lecz dasz się pociągnąć ku innym bogom, którym zaczniesz się kłaniać i służyć,
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś jeśli się odwróci twoje serce, nie usłuchasz, dasz się odwieść, ukorzysz się przed cudzymi bogami oraz będziesz im służył –
13.EIB.BIBLIA.2016Lecz jeśli odwróci się twoje serce i odmówisz posłuszeństwa, jeśli dasz się odwieść i zaczniesz kłaniać się innym bogom i służyć im,