« 5Moj 30:2 5 Księga Mojżeszowa 30:3 5Moj 30:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPi nawroci cię Pan Bog twoj z więzienia twego a slutuje się nad tobą, a potem zbierze cię ze wszech ludzi, w ktorychże to cię był drzewiej rozproszył.
2.WUJEK.1923Przywróci Pan, Bóg twój, poimanie twoje, i zmiłuje się nad tobą, i zbierze cię znowu ze wszystkich narodów, między które cię był pierwéj rozproszył.
3.GDAŃSKA.1881Tedy cię wywiedzie Pan, Bóg twój, z więzienia twego, i zmiłuje się nad tobą, a przywróci i zgromadzi cię ze wszystkich narodów, do których cię rozproszył Pan, Bóg twój.
4.GDAŃSKA.2017Wtedy PAN, twój Bóg, wyprowadzi cię z twego więzienia i zlituje się nad tobą, i przywróci, i zgromadzi cię ze wszystkich narodów, wśród których PAN, twój Bóg, cię rozproszył.
5.CYLKOWZwróci wtedy Wiekuisty, Bóg twój, brańców twoich, i zmiłuje się nad tobą; a przywróci i zgromadzi cię z pośród wszystkich ludów, między które rozproszył cię Wiekuisty, Bóg twój.
6.KRUSZYŃSKIJahwe, Bóg twój, powróci twoich pojmanych i zlituje się nad tobą; Jahwe, Bóg twój, powróci i zgromadzi cię z pośród wszystkich narodów, gdzie cię rozproszył.
7.MIESESzawróci tedy Bóg twój Wiekuisty jeńców twoich, On zlituje się nad tobą i skupi ciebie znów z pośród wszystkich ludów, dokąd Bóg twój Wiekuisty rozprószy ciebie.
8.TYSIĄCL.WYD5odwróci też Pan, Bóg twój, twoje wygnanie i zlituje się nad tobą. Zgromadzi cię na nowo spośród wszystkich narodów, gdzie cię Pan, Bóg twój, rozproszył.
9.BRYTYJKAto wtedy przywróci Pan, Bóg twój, twoich jeńców i zmiłuje się nad tobą, i zgromadzi cię z powrotem ze wszystkich ludów, gdzie cię rozproszył Pan, Bóg twój.
10.POZNAŃSKAwówczas Jahwe, twój Bóg, odmieni twoją niewolę; zlituje się nad tobą i zgromadzi cię znowu spośród wszystkich narodów, wśród których rozproszył cię Jahwe, twój Bóg.
11.WARSZ.PRASKAJahwe, twój Bóg, sprowadzi was z wygnania i okaże wam swoje współczucie. Zgromadzi was znów spośród wszystkich narodów, między którymi rozproszył was Jahwe, wasz Bóg.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.wtedy WIEKUISTY, twój Bóg, zwróci twych brańców oraz zmiłuje się nad tobą; i przywróci, i cię zgromadzi spośród wszystkich ludów, między które rozproszył cię WIEKUISTY, twój Bóg.
13.EIB.BIBLIA.2016wówczas PAN, twój Bóg, odmieni twój los, zmiłuje się nad tobą, zawróci i zgromadzi cię ze wszystkich ludów, wśród których cię PAN, twój Bóg, rozproszy.