« Am 6:14 Księga Amosa 7:1 Am 7:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923To mi ukazał Pan Bóg: a oto twórca szarańczy na początku wyrastających rzeczy ode dżdżu późnego, a oto późny po postrzyżeniu królewskiem.
2.GDAŃSKA.1881To mi ukazał panujący Pan. Oto tworzył szarańczę, gdy najpierwej począł odrastać potraw, gdy oto potraw był po pokoszeniu królewskiem.
3.GDAŃSKA.2017To mi ukazał Pan BóG. Oto tworzył koniki polne na początku odrastania potrawu, a oto był to potraw po sianokosach królewskich.
4.CYLKOWTak ukazał mi Pan Wiekuisty, a oto tworzył On roje szarańczy, gdy począł odrastać potraw - bo oto potraw bywa po pokosach królewskich.
5.MICHALSKITaką rzecz ukazał mi Jahwe (Pan): a oto stwarzał rój szarańczy na początku, gdy wschodził potraw i to potraw po kośbie królewskiej.
6.SZERUDATo mi ukazał Wszechmocny Pan. A oto poczwarki szarańczy, gdy począł odrastać potraw - a potraw był po kośbie królewskiej -.
7.TYSIĄCL.WYD5To mi ukazał Pan Bóg: oto tworzy szarańczę na początku odrastania potrawu, a był to potraw po sianokosach królewskich;
8.BRYTYJKATakie widzenie dał mi oglądać Wszechmogący Pan: Oto stworzył szarańcze, gdy zaczął odrastać potraw, a był to potraw po kośbie królewskiej.
9.POZNAŃSKATo mi ukazał Jahwe-Pan: Oto stworzył szarańczę, w czasie gdy zaczynał wschodzić potraw, mianowicie potraw po kośbie królewskiej.
10.WARSZ.PRASKAOto, co ukazał mi Pan w pewnym widzeniu: Pojawiło się bardzo wiele szarańczy, kiedy zaczął rosnąć pierwszy potraw, [pierwszy potraw wyrasta po sianokosach królewskich].
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I Pan, WIEKUISTY mi ukazał, że gdy zaczęła odrastać trawa, On tworzył roje szarańczy; a potraw bywa po królewskich pokosach.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITWszechmocny PAN ukazał mi taki obraz: zobaczyłem, że przygotowuje On szarańczę. A było to akurat w czasie, gdy zaczęła odrastać trawa po sianokosach królewskich.