« Am 7:12 Księga Amosa 7:13 Am 7:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A w Bethel nie przyczyniaj więcej prorokować; bo świątynią jest królewską i domem królestwa jest.
2.GDAŃSKA.1881Ale w Betelu więcej nie prorokuj; bo to jest świątnica królewska, i dom królewski.
3.GDAŃSKA.2017A w Betel już więcej nie prorokuj, bo to jest świątynia króla i dom królewski.
4.CYLKOWAle w Bethel nie prorokuj więcej; bo to świątynia królewska i dom królewski.
5.MICHALSKILecz w Betel już dalej nie prorokuj, bo to świątynia królewska i gmach państwowy!
6.SZERUDAAle w Betelu już dalej nie prorokuj, bo to jest świątynia królewska i przybytek państwowy!"
7.TYSIĄCL.WYD5A w Betel więcej nie prorokuj, bo jest ono królewską świątynią i królewską budowlą.
8.BRYTYJKALecz w Betelu już nie prorokuj, bo to jest świątynia królewska i przybytek królewski.
9.POZNAŃSKAAle w Betel nie będziesz już dłużej prorokował, bo to jest świątynia królewska i dom Królestwa!
10.WARSZ.PRASKAW Betel nie wolno ci już prorokować. Jest to bowiem królewska świątynia i przybytek króla.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A w Betel więcej nie prorokuj! Bo to królewska świątynia oraz królewski dom!
12.EIB.BIBLIA.2016.LITW Betelu natomiast już nie prorokuj. Tu bowiem mieści się świątynia królewska i jest to najważniejszy przybytek w królestwie.