« Am 7:13 Księga Amosa 7:14 Am 7:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I odpowiedział Amos i rzekł do Amazyasza: Nie jestem prorokiem i nie jestem synem proroka; alem ja skotarz, obrywający leśne figi.
2.GDAŃSKA.1881Tedy odpowiedział i rzekł do Amazyjasza: Nie byłem ja prorokiem, nawet ani synem prorockim; alem był skotarzem, a zbierałem figi leśne.
3.GDAŃSKA.2017Wtedy Amos odpowiedział Amazjaszowi: Nie byłem prorokiem ani nawet synem proroka, lecz byłem pasterzem bydła i tym, który zbiera figi sykomory.
4.CYLKOWTedy odpowiedział Amos Amacji: nie prorok ja, ani syn proroka, lecz pasterzem jestem i hodowcą morw.
5.MICHALSKIA Amos odpowiedział i rzekł do Amasaja: Ja nie jestem ani prorokiem, ani synem prorockim, jestem tylko pasterzem i hodowcą sykomory!
6.SZERUDAWtedy odpowiedział Amos, mówiąc do Amazjasza: "Nie jestem ja prorokiem ani też uczniem proroka; jestem sobie pasterzem i hodowcą sykomor.
7.TYSIĄCL.WYD5I odpowiedział Amos Amazjaszowi: Nie jestem ja prorokiem ani nie jestem synem proroków, gdyż jestem pasterzem i tym, który nacina sykomory.
8.BRYTYJKAWtedy Amos odpowiedział i rzekł do Amazjasza: Nie jestem ja prorokiem ani też uczniem proroka; jestem pasterzem i hodowcą sykomor,
9.POZNAŃSKAAmos odrzekł na to Amazjaszowi: - Nie jestem prorokiem [z zawodu] ani uczniem prorockim; jestem pasterzem i hodowcą sykomor.
10.WARSZ.PRASKAWtedy Amos tak odpowiedział Amazjaszowi: Nie jestem prorokiem ani nawet uczniem proroków. Ja tylko pilnuję bydła na pastwisku i doglądam sykomor.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wtedy Amos odpowiedział Amacjaszowi: Ja nie byłem prorokiem, ani synem proroka, lecz pasterzem oraz hodowcą morw.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITAmos tak na to odpowiedział Amazjaszowi: Nie jestem ja prorokiem ani uczniem prorockim. Jestem pasterzem bydła i hodowcą sykomor.