« Am 7:14 Księga Amosa 7:15 Am 7:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I wziął mię Pan, gdym chodził za bydłem, i rzekł Pan do mnie: Idź, prorokuj do ludu mego Izraelskiego.
2.GDAŃSKA.1881Ale mię Pan wziął, gdym chodził za bydłem, i rzekł do mnie Pan: Idź, prorokuj ludowi memu Izraelskiemu.
3.GDAŃSKA.2017Ale PAN mnie wziął, gdy chodziłem za bydłem, i powiedział do mnie PAN: Idź, prorokuj memu ludowi Izraelowi.
4.CYLKOWAle wziął mnie Wiekuisty z poza trzód, i rzekł do mnie Wiekuisty: Idź a prorokuj ludowi Mojemu israelskiemu.
5.MICHALSKIJahwe to wziął mnie z pośród trzody mojej, Jahwe też do mnie powiedział: Idź prorokuj w domu moim w Izraelu!
6.SZERUDALecz Pan wziął mnie spoza trzody; i rzekł do mnie Pan: "Idź! bądź prorokiem wobec ludu mego izraelskiego!"
7.TYSIĄCL.WYD5Od trzody bowiem wziął mnie Pan i rzekł do mnie Pan: Idź, prorokuj do narodu mego, izraelskiego!
8.BRYTYJKALecz Pan wziął mnie spoza trzody i rzekł do mnie: Idź, wystąp jako prorok wobec ludu mojego izraelskiego!
9.POZNAŃSKATo Jahwe wezwał mnie od trzody i powiedział do mnie: "Idź, prorokuj ludowi memu izraelskiemu!"
10.WARSZ.PRASKATo sam Pan wziął mnie od mojej trzody i powiedział: Idź i przemawiaj jako prorok do mojego ludu izraelskiego!
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale WIEKUISTY wziął mnie z trzód i WIEKUISTY do mnie powiedział: Idź i prorokuj Mojemu israelskiemu ludowi.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITPAN jednak zabrał mnie od stad kóz i owiec i polecił: Idź, przekaż proroctwo mojemu ludowi Izraelowi!