« Am 7:15 Księga Amosa 7:16 Am 7:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A teraz słuchaj słowa Pańskiego: Ty mówisz: Nie będziesz prorokował na Izraela, a nie będziesz kropił na dom bałwana.
2.GDAŃSKA.1881Teraz tedy słuchaj słowa Pańskiego. Ty mówisz: Nie prorokuj w Izraelu, i nie każ w domu Izaakowym;
3.GDAŃSKA.2017Teraz więc słuchaj słowa PANA. Ty mówisz: Nie prorokuj w Izraelu i nie głoś przeciwko domowi Izaaka.
4.CYLKOWTeraz przeto słuchaj słowa Wiekuistego: Powiadasz: nie prorokuj w Israelu, a nie przemawiaj w domu Ishaka.
5.MICHALSKIA teraz Ty posłuchaj słowa Jahwe: Ty mówisz: nie prorokuj przeciwko Izraelowi, i nie urągaj z domu Izaakowego!
6.SZERUDAA teraz posłuchaj Słowa Pana: Ponieważ mówisz: "Nie wolno ci prorokować przeciwko Izraelowi i wyrokować o domu Izaka!"
7.TYSIĄCL.WYD5A teraz słuchaj słowa Pańskiego! Tyś mówił: Nie prorokuj przeciwko Izraelowi ani nie przepowiadaj przeciwko domowi Izaaka!
8.BRYTYJKAA teraz posłuchaj ty słowa Pana: Ponieważ mówisz: Nie prorokuj przeciwko Izraelowi i nie wyrokuj o domu Izaaka,
9.POZNAŃSKAPosłuchaj teraz słowa Jahwe! Ty powiadasz: "Nie będziesz prorokował przeciw Izraelowi i nie będziesz mówił przeciw Domowi Izaaka!"
10.WARSZ.PRASKAA teraz ty posłuchaj, co mówi Pan: Powiedziałeś mi, żebym nie wygłaszał proroctw przeciwko Izraelowi ani przeciwko domowi Izaaka.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dlatego teraz słuchaj słowa WIEKUISTEGO: Powiadasz: Nie prorokuj w Israelu i nie przemawiaj w domu Is'haka.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITA teraz posłuchaj Słowa PANA: Ty mówisz: Nie prorokuj przeciw Izraelowi i przestań bredzić przeciw domowi Izaaka;