« Am 7:16 Księga Amosa 7:17 Am 8:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Przetóż to mówi Pan: Żona twoja w mieście nierząd płodzić będzie, a synowie twoi i córki twoje od miecza polęgą, a ziemia twoja sznurem pomierzona będzie, a ty w ziemi splugawionéj umrzesz: a Izrael poimany przeniesie się z ziemie swéj.
2.GDAŃSKA.1881Przetoż tak mówi Pan: Żona twoja w mieście nierząd płodzić będzie, a synowie twoi i córki twoje od miecza polegną, a ziemia twoja sznurem będzie podzielona, a ty w ziemi splugawionej umrzesz; lecz Izrael zapewne zaprowadzony będzie do więzienia z ziemi swojej.
3.GDAŃSKA.2017Dlatego tak mówi PAN: Twoja żona będzie nierządnicą w mieście, twoi synowie i twoje córki padną od miecza, twoja ziemia będzie podzielona sznurem, a ty umrzesz w ziemi nieczystej; Izrael zaś na pewno zostanie uprowadzony do niewoli ze swojej ziemi.
4.CYLKOWPrzeto rzecze tak Wiekuisty: Żona twoja w mieście nierządowi się odda, a synowie i córki twoje od miecza legną, a ziemia twoja sznurem będzie podzielona, ty sam zaś na ziemi nieczystej umrzesz, a Israel uprowadzony będzie z ziemi swojej.
5.MICHALSKIPrzeto tak powiedział Jahwe: żona twa w mieście dopuści się nierządu, a synowie twoi i córki twe od miecza padną! ziemia zasię twoja sznurem podzieloną będzie, a ty na ziemi nieczystej umrzesz! A Izrael na wygnanie pójdzie z ziemi swej!
6.SZERUDAPrzeto tak rzekł Pan: "Żona twoja w mieście będzie nierządnicą, a synowie twoi i córki twoje od miecza polegną. Ziemia twoja sznurem będzie podzielona, a ty umrzesz na ziemi nieczystej". Izrael zaś pójdzie z ziemi swej na wygnanie".
7.TYSIĄCL.WYD5Dlatego tak rzekł Pan: Żona twoja w mieście będzie nierządnicą. Synowie zaś i córki twoje od miecza poginą. Ziemię twoją sznurem podzielą. Ty umrzesz na ziemi nieczystej, a Izrael zostanie ze swej ziemi uprowadzony.
8.BRYTYJKADlatego tak mówi Pan: Twoja żona będzie uprawiać w mieście nierząd, a twoi synowie i twoje córki padną od miecza. Twoja ziemia sznurem będzie podzielona, a ty umrzesz na nieczystej ziemi, Izrael zaś pójdzie ze swej ziemi na wygnanie.
9.POZNAŃSKAA oto co mówi Jahwe: "Żona twoja stanie się nierządnicą w mieście, twoi synowie i twoje córki padną od miecza, posiadłość twoją podzielą sznurem, ty zaś umrzesz w ziemi nieczystej; a Izrael pójdzie na wygnanie, daleko od swej ojczyzny".
10.WARSZ.PRASKADlatego Pan każe ci donieść: Twoja własna żona będzie się zachowywać w mieście jak zwykła nierządnica, twoi synowie i córki zginą od miecza, twoje pola zostaną podzielone, a ty sam umrzesz w kraju nieczystym. Cały zaś Izrael musi opuścić swój kraj i udać się na wygnanie.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dlatego tak mówi WIEKUISTY: Twoja żona odda się w mieście nierządowi, a synowie i twoje córki polegną od miecza. Twoja ziemia będzie podzielona mierniczym sznurem, ty sam umrzesz na nieczystej ziemi, a Israel będzie uprowadzony ze swej ziemi.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITdlatego tak mówi PAN: Twoja żona będzie uprawiać w mieście nierząd, a twoi synowie i twoje córki padną od miecza. Twoją ziemię rozdzielą na części sznurem mierniczym, a ty sam umrzesz w ziemi nieczystej. Natomiast Izrael na pewno opuści swą ziemię i pójdzie na wygnanie.