« Am 7:5 Księga Amosa 7:6 Am 7:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Zmiłował się Pan nadtem: Lecz i to nie będzie, rzekł Pan Bóg.
2.GDAŃSKA.1881I żałował Pan tego, a rzekł panujący Pan: I toć się nie stanie.
3.GDAŃSKA.2017I żałował tego PAN. Pan BóG powiedział: I to się nie stanie.
4.CYLKOWI użalił się Wiekuisty nad tem; nie będzie już i tego, rzekł Pan, Wiekuisty.
5.MICHALSKIUlitował się Jahwe z powodu tego; także to się nie stanie, powiedział Jahwe!
6.SZERUDAI żałował tego Pan: "I to się nie stanie!" - rzekł Wszechmocny Pan.
7.TYSIĄCL.WYD5Zmiłował się Pan nad nim: Również i to się nie stanie rzekł - Pan Bóg.
8.BRYTYJKAI żałował tego Pan: I to się nie stanie – rzekł Wszechmogący Pan.
9.POZNAŃSKAWięc ulitował się Jahwe. "I to się nie stanie" - powiedział Jahwe-Pan.
10.WARSZ.PRASKAUlitował się tedy Pan i powiedział: Nie przyjdzie nań to wszystko.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A WIEKUISTY się nad tym użalił i WIEKUISTY powiedział: I tego już nie będzie.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITI PAN zlitował się: Do tego również nie dopuszczę - rozstrzygnął Wszechmocny PAN.