« Am 7:6 Księga Amosa 7:7 Am 7:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923To mi ukazał Pan: a oto Pan stojący na murze potynkowanym, a w ręce jego kielnia murarzka.
2.GDAŃSKA.1881Potem ukazał mi, a oto Pan stał na murze według sznuru zbudowanym, w którego ręku było prawidło.
3.GDAŃSKA.2017Potem to mi ukazał: oto Pan stał na murze wybudowanym za pomocą pionu, z pionem w ręku.
4.CYLKOWTak ukazał mi jeszcze, a oto Pan stał na murze prostopadłym a w ręce Jego pion.
5.MICHALSKITaką rzecz ukazał mi Jahwe: a oto Pan stał na murze z ołowiu, i w ręku miał ołów.
6.SZERUDATo mi ukazał (Pan): Oto stał (człowiek) na murze z pionem swym w ręku;
7.TYSIĄCL.WYD5To mi ukazał: oto Pan stoi na murze i w ręku Jego pion ołowiany.
8.BRYTYJKATakie widzenie dał mi oglądać: Oto Pan stał przy murze z pionem w ręku.
9.POZNAŃSKATo mi ukazał [Jahwe-] Pan: Oto stał na (prostym) murze z ołowianym pionem w ręku.
10.WARSZ.PRASKAA oto, co pokazał mi Pan Bóg w innym widzeniu: Stał On na murze i trzymał w ręku pion z ołowiu.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ukazał mi jeszcze, że oto Pan stał na pionowym murze, zaś w Jego ręku pion.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITW końcu Pan ukazał mi taki obraz: otóż stał On na murze zbudowanym według pionu i w ręce trzymał pion.