« Am 7:7 Księga Amosa 7:8 Am 7:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I rzekł Pan do mnie: Co ty widzisz, Amos? i rzekłem: Kielnią murarzką. I rzekł Pan: Oto Ja położę kielnią w pośrodku ludu mego Izraelskiego, nie przydam więcéj tynkować go.
2.GDAŃSKA.1881I rzekł Pan do mnie: Cóż widzisz Amosie? I rzekłem: Prawidło. Tedy rzekł Pan: Oto Ja położę prawidło w pośrodku ludu mego Izraelskiego, a już mu więcej nie będę przeglądał.
3.GDAŃSKA.2017I PAN powiedział do mnie: Co widzisz, Amosie? Odpowiedziałem: Pion. Wtedy Pan powiedział: Oto przyłożę pion pośród mojego ludu, Izraela. Już mu więcej nie odpuszczę.
4.CYLKOWI rzekł Wiekuisty do mnie: Co widzisz Amosie? I rzekłem: pion. Tedy rzekł Pan: Oto spuszczę ten pion w pośrodek ludu Mojego izraelskiego; nie przepuszczę mu więcej.
5.MICHALSKIA Jahwe powiedział do mnie: cóż ty widzisz Amosie; i odpowiedziałem: ołów. A Pan powiedział: oto kładę ołów w pośrodku ludu mego Izraela, już więcej nie przepuszczę mu.
6.SZERUDA[...] I odpowiedziałem: "Pion". I rzekł Wszechmocny: "Oto ja spuszczam pion w pośród ludu mego izraelskiego, już więcej mu nie przepuszczę.
7.TYSIĄCL.WYD5I zapytał mnie Pan: Co widzisz, Amosie? Odpowiedziałem: Pion ołowiany. I rzekł Pan: Oto opuszczę pion pośrodku ludu mego, Izraela. Już mu więcej nie przepuszczę.
8.BRYTYJKAI rzekł Pan do mnie: Co widzisz, Amosie? I odpowiedziałem: Pion. Wtedy Wszechmogący rzekł: Oto Ja spuszczam pion wpośród mojego ludu izraelskiego, już mu nie przepuszczę.
9.POZNAŃSKARzekł do mnie Jahwe: "Co widzisz, Amosie?" Odrzekłem: "Pion ołowiany". Wtedy powiedział Jahwe: "Oto przyłożę pion do ludu mego, Izraela; nie będę mu już dłużej pobłażał.
10.WARSZ.PRASKAPotem zapytał mnie: Co widzisz, Amosie? A ja odpowiedziałem: Pion z ołowiu. Wtedy Pan powiedział: Za pomocą tego pionu doświadczam mój lud izraelski. Tym razem już mu nie przebaczę.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I WIEKUISTY do mnie powiedział: Co widzisz, Amosie? Więc rzekłem: Pion. A Pan powiedział: Oto spuszczę ten pion w środek Mojego israelskiego ludu; więcej mu nie przepuszczę!
12.EIB.BIBLIA.2016.LITCo widzisz, Amosie? - zapytał mnie PAN. Pion - odpowiedziałem. Wtedy Pan oznajmił: Oto spuszczam pion pośród mojego ludu, Izraela. Już więcej mu nie przepuszczę.